Voor een vitaal platteland

Wij activeren ontwikkeling

Wij zijn Stimuland, de motor achter een vitaal, leefbaar en toekomstbestendig platteland. Bij ons draait alles om de ambities van actieve bewoners en betrokken ondernemers, want zij maken het platteland. We adviseren en ondersteunen. We jagen aan en versnellen. En we creëren vertrouwen en verbinding tussen bewoners, boeren, organisaties en overheden. Met als doel, een platteland dat leefbaar is voor de inwoners, dat economische stabiliteit geeft aan de agrarische ondernemers en waar de beschikbare ruimte in harmonie met de natuur wordt gebruikt.

Onze aanpak

Over ons

Met ons team van doeners en doorpakkers zijn we geworteld in het platteland. Onze achtergronden zijn verschillend, maar we hebben allemaal warm hart voor het platteland en de mensen die daar leven en werken. We weten wat er speelt, spreken de taal en we hebben verstand van plattelandsontwikkeling. Onze ervaring en ons uitgebreide netwerk van overheden, bedrijven, specialisten en uitvoerders zetten we dagelijks in voor een vitaal en toekomstbestendig platteland.

Over StimulandOns team

Onze werkgebieden

Leefbaarheid

Duurzame landbouw

Klimaatactie

Energietransitie

Leefbaarheid

Inwoners en ondernemers kennen als geen ander de uitdagingen en kansen op het platteland. Daarnaast weten ze heel goed wat er nodig is om hun buurt, wijk of dorp leefbaarder te maken. Wij brengen mensen en ideeën samen en bundelen de krachten zodat inwoners en ondernemers zélf hun plannen kunnen uitvoeren en ze in staat zijn om te reageren op de veranderingen in hun omgeving.

Duurzame landbouw

Agrarische ondernemers staan voor grote opgaven en de transitie naar een duurzame landbouw is een gegeven. Daarmee staan ze voor belangrijke keuzes. Samen met agrarische ondernemers en hun omgeving werken we aan een duurzame landbouw met eerlijke prijzen voor de boer en een gevarieerd en natuurrijk platteland. Daarnaast zijn we dé partner voor de begeleiding van gebiedsprocessen in de landbouw, waarbij participatie van alle betrokkenen voorop staat.

Klimaatactie

Het klimaat verandert en dat heeft gevolgen voor zowel de inwoners, de boeren als de natuur op het platteland. Daarom is het belangrijk dat we samen de uitstoot van CO2 terugbrengen en onze omgeving aanpassen, zodat het veilig en leefbaar blijft. Van onderop, gaan we samen met betrokken inwoners, boeren, organisaties en overheden écht aan de slag om de klimaatverandering en de gevolgen daarvan te beperken.

Energietransitie

De transitie naar duurzame energie zal voor een groot deel op het platteland plaatsvinden. Want daar is de ruimte en zijn er ondernemers die beschikken over biomassa, gebouwen en voorzieningen. Maar voor de inwoners kan het realiseren van duurzame energie, veel impact hebben. Wij doen onderzoek en begeleiden (gebieds)processen om te komen tot praktisch haalbare mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie, met oog voor de leefbaarheid en met betrokkenheid van agrarische ondernemers.