Nieuws

Lees hier meer over de actuele ontwikkelingen en projecten van Stimuland, blogs en bijeenkomsten. Heeft u nieuws dat past op deze pagina? Neem dan contact op met Stimuland E: info@stimuland.nl

Stichting Stimuland viert 25-jarig bestaan

Het jubileum van Stimuland wordt gevierd op donderdag 16 juni 2022. ‘Corona gooide even roet in het eten,’ vertelt directeur Ingrid Jansen, ‘het officiële jubileum zou in december plaatsvinden maar juni is ook een mooi...

Meer lezen

18-05-2022

Onderzoek agrarische sector gemeente Elburg

In de agrarische sector volgen de ontwikkelingen zich in een rap tempo op. Vaak zijn deze ontwikkelingen bedreigend voor ondernemers en er wordt zelfs gesproken over het verplicht stoppen of verplaatsen van boerenbedrijven die in...

Meer lezen

10-05-2022

P10 steunt lokale initiatieven met de Henk Aalderink-prijs

Heeft u een initiatief dat bijdraagt aan een toekomstbestendig platteland? Neem dan deel aan de Henk Aalderink-prijs die is opengesteld door de P10, het samenwerkingsverband van dertig grote plattelandsgemeenten. Met deze prijs worden inwoners beloond...

Meer lezen

09-05-2022

Column: ‘Een vitaal platteland begint van bovenaf’

Het is nu bijna onvoorstelbaar, maar midden jaren 90 fietste ik dagelijks twintig kilometer heen en twintig kilometer terug naar de middelbare school. De route van Balk naar Sneek in Zuidwest-Friesland was weinig verheffend. Eerst...

Meer lezen

09-05-2022

Aanbieden Wierdens manifest aan gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher op 12 mei 2022

Een beter verdienmodel voor boeren in Wierden en oplossingen voor waterberging, natuur en biodiversiteit, zijn het uitgangspunt van dit Wierdense manifest.

Meer lezen

06-05-2022

‘Boeren is loeren’

Dirk de Lugt, voormalig akkerbouwer maar ook voorzitter van BO Akkerbouw en van de Raad van Beheer bij Cosun, over de meerwaarde van DPA voor de akkerbouwers en de keten. ‘Gesprekken voeren, naar elkaar luisteren...

Meer lezen

29-04-2022

Akkerbouwers denken mee over onderzoek

De blik uit de praktijk is van grote waarde in onderzoek, het DPA kan daarin een goede rol vervullen.

Meer lezen

29-04-2022

Informatiesessies ‘Beter Bodembeheer’

Bijeenkomsten voor DPA-groepen om kennis te delen over bodembeheer.

Meer lezen

29-04-2022

‘Er is weinig kennis over onze sector bij het grote publiek’ – in gesprek met groep De Pendelaars

Akkerbouwers Wiebe Goodijk en Arjen Bouma merken dat de groepsbijeenkomsten weer moeten groeien, maar ze vertrouwen er op dat dit weer gaat komen. De eerste excursie staat ondertussen gepland. Daarnaast fungeert de ondernemersgroep als klankbord...

Meer lezen

29-04-2022

Ontwikkelingen DPA

De inhoud van de nieuwsbrieven van het Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw (DPA) is volledig toegespitst op kennisontwikkeling en -verspreiding binnen het praktijknetwerk. Wij merken dat DPA onder telers én onderzoekers steeds meer begint te leven en...

Meer lezen

29-04-2022