Nieuws

Lees hier meer over de actuele ontwikkelingen en projecten van Stimuland, blogs en bijeenkomsten. Heeft u nieuws dat past op deze pagina? Neem dan contact op met Stimuland E: info@stimuland.nl

Nieuwe subsidiemogelijkheden voor maatschappelijke initiatieven

De provincie Overijssel heeft twee nieuwe subsidiemogelijkheden geopend. De eerste regeling staat in het teken van corona en is bedoeld om je leefomgeving gezond te houden.

Meer lezen

05-10-2020

Tweede ronde 4D-leerkringen van start!

Na een succesvolle eerste ronde afgelopen jaar, is op maandag 28 september 2020 een tweede ronde gestart. De leerkringen zijn een initiatief van de Twentse Noabers in samenwerking met Stichting Stimuland. Het uiteindelijke doel is...

Meer lezen

02-10-2020

‘Jonge boeren moeten stevig in hun schoenen staan’

Lilian van Uhm is projectleider van Route2050, een project waarin de toekomst van jonge boeren centraal staat.  Ze woont zelf ook op een boerderij en weet wat er speelt. ‘Het overnemen van een agrarisch bedrijf...

Meer lezen

22-09-2020

‘Elk stukje Nederland wordt al gebruikt’

De Nationale Omgevingvisie (NOVI) gaat verstrekkende gevolgen hebben voor het landelijk gebied. Met de wijze waarop NOVI nu is ingericht, zal de kloof tussen de grootstedelijke en landelijke gebieden alleen maar toenemen, volgens Ingrid Jansen...

Meer lezen

22-09-2020

Nieuwe subsidieregeling kavelruil nu geopend

De provincie heeft een nieuwe subsidieregeling voor kavelruil geopend. Henk Haarhuis is kavelruilcoördinator bij Stimuland. Vrijwillige kavelruil is volgens hem een goede oplossing voor de versterking van de landbouwstructuur. 'We werken aan grotere huiskavels, minder...

Meer lezen

21-09-2020

Ingrid Jansen: ‘platteland hoeft niet te bloeden voor de stad’

Ingrid Jansen, directeur van Stimuland deed eerder dit jaar een beroep op minister Knops van Binnenlandse Zaken om de invoering van de herijking van het gemeentefonds uit te stellen en rekening te houden met de...

Meer lezen

21-09-2020

Leegstand op het platteland

Henk Haarhuis is vastgoedexpert bij Stimuland en is agrarisch ondernemer in Twente. De vraag wat er moet gebeuren met leegstaande gebouwen in het buitengebied, wordt steeds urgenter, merkt hij.

Meer lezen

08-09-2020

Leidraad gebiedsgerichte aanpak biodiversiteitsherstel

Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel werkt aan het ombuigen van biodiversiteitsverlies in -herstel in Nederland. Ruim honderd verschillende organisaties werken mee aan het plan en hebben verschillende werkgroepen gevormd. De Werkgroep Gebiedsgerichte Samenwerking, waaraan  ook Stimuland deelneemt...

Meer lezen

08-09-2020

'Samen tot een oplossing komen'

Het verminderen van de nitraatuitspoeling en resten van gewasbeschermingsmiddelen zijn de grootste uitdagingen voor de landbouw in de kwetsbare waterwingebieden. Het project Boeren voor Drinkwater laat zien dat met een efficiëntere bedrijfsvoering al veel bereikt...

Meer lezen

08-09-2020

Subsidie Leefbaar Platteland geopend

Voor inwoners van Overijssel ligt er een kans om hun eigen omgeving mooier te maken. De provincie investeert de komende jaren in de leefbaarheid van het platteland.

Meer lezen

08-09-2020