Vrijwilligerswerk als stimulans voor professionele ontwikkeling

13 april 2021

Stimulander Irene van Oenen is projectleider Bestuurlijke Vrijwilligers Overijssel en samen met andere organisaties werkt zij aan een methode om die ontwikkeling van vrijwilligers in kaart te brengen.

Dit jaar is het Jaar van de Vrijwilliger, dat betekent aandacht – en waardering – voor de mens achter de vrijwilliger. Wie zijn die mensen en waarom zetten ze zich vrijwillig in voor de samenleving? Bij de motivatie voor het doen van vrijwilligerswerk ligt een term als maatschappelijke betrokkenheid voor de hand. Maar er is ook een link met persoonlijke ontwikkeling. Wat vaak vergeten wordt is dat vrijwilligerswerk ook iets doet met de persoonlijke ontwikkeling,’ geeft Irene aan. Zij werkt samen met partners aan een manier om die persoonlijke ontwikkeling zichtbaar en meetbaar te maken.

‘De focus ligt op mensen die vrijwillig bestuurswerk doen. Via een Talentmanagementtool, bekend uit de HR-wereld, brengen we de persoonlijke ontwikkeling van de vrijwillig bestuurder in beeld als bestuurlijk verworven competenties (BVC’s). Deze kwalificatie maakt een koppeling met de reguliere loopbaan mogelijk. Want een werknemer, die zich ontwikkelt, daar profiteren zowel de werkgever als de vereniging en natuurlijk de persoon zelf van! Zo zorgen BVC’s voor opwaardering van bestuurlijke vrijwilligersfuncties, waardoor zo’n functie voor een breder publiek interessant wordt. En dat is goed nieuws voor de vrijwilligersstructuren van de toekomst.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Irene van Oenen | E ivanoenen@stimuland.nl | M 06 – 83 52 20 21
Wilt u meer over dit onderwerp weten? Klik dan op deze link: Bestuurlijk talent – Stimuland