Maak werk van bestuurlijk talent!

Vrijwilligers met bestuursfuncties doen competenties en vaardigheden op, die ze daarnaast ook inzetten tijdens het werk of opleiding. Dit is niet alleen een voordeel voor de vrijwilliger en zijn of haar vereniging, maar ook voor de werkgever en/of opleiding.

In opdracht van de provincie Overijssel starten vijf organisaties gezamenlijk een pilot om werknemers, verenigingen, studenten en bedrijven bewust te maken van deze competenties en vaardigheden. Met deze pilot wordt de meerwaarde van vrijwilligerswerk in beeld gebracht. Het langetermijndoel is dat werkgevers meer oog hebben voor de waarde van bestuurlijk vrijwilligerswerk en dit actief in hun personeelsbeleid opnemen. Dit draagt bij aan een sterkere verenigingssamenleving.

Wie zoeken we?

 • Vrijwilligers die bestuurswerk doen en hun werkgevers
 • Studenten in het beroepsonderwijs die vrijwillig bestuurswerk doen en hun opleidingsinstellingen
 • Verenigingen die op zoek zijn naar bestuurlijke vernieuwing

Wat levert meedoen voor jou op?

 • Studenten beroepsopleiding: meer zicht op je eigen competenties, ontwikkelen van bestuurlijke vaardigheden, uitbreiding CV en het versterken van je positie op de arbeidsmarkt
 • Beroepsopleidingen: ontwikkelen in de praktijk, invulling maatschappelijke stage en ondersteuning bij competentieontwikkeling
 • Werknemers: zicht op je eigen competenties, persoonlijke ontwikkeling en meer ruimte en tijd, door slimme combinatie met HR-beleid
 • Werkgevers: zicht op competentieontwikkeling via vrijwillige besturen, inzetten werkelijk potentieel van werknemers en maatschappelijke betrokkenheid
 • Verenigingen: bestuurlijke vernieuwing, kennis over het betrekken van jongeren en kansen om de continuïteit van het bestuur te borgen

Wat kost het?

 • Deelname is gratis! We vragen een kleine tijdsinvestering.

Meer weten?

 • Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Irene van Oenen, M: 06 – 83 52 20 21 E: ivanoenen@stimuland.nl

Flyer

Alle informatie in één oogopslag

Maak werk van je bestuurlijk talent:  deelname stap voor stap

Deelnemers aan deze pilot nodigen we uit het volgende te doen:

 • Je vult een vragenformulier in, gericht op het benoemen van de competenties je opdoet/inzet in je bestuurlijke functie
 • Je gaat met ons in gesprek over deze competenties. We vergelijken ze met de competenties die voor je werk of opleiding van belang zijn en zoeken naar de overeenkomsten.
 • Een vervolggesprek met de werkgever/opleiding is handig om de koppeling te leggen met je CV en bijvoorbeeld opleidingsbeleid, ontwikkelwensen, studiepunten of maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Voorbeeldcasus

Erik is bestuurslid van het Plaatselijk Belang in zijn dorp. Hij is gevraagd omdat hij opvalt in zijn rol bij de organisatie van het jaarlijkse zomerfeest. Erik kent veel mensen, weet goed samen te werken, mensen aan de juiste onderwerpen te verbinden en hij blinkt uit in communicatie.

Erik werkt als beleidsadviseur ruimtelijke ordening bij een gemeente. Hij doet er vooral de juridische check. Soms mist hij de verbinding met de praktijk een beetje.

Voor “Maak werk van je bestuurlijk talent’ vult Erik een Talentmanagementtool in. Hij krijgt inzicht in de competenties die hij ontwikkelt in zijn vrijwillige bestuursfunctie. Hij ontdekt dat hij hoog scoort op presenteren, netwerken, inlevingsvermogen en omgevingsbewustzijn.

Op het werk geeft Erik in een ontwikkelingsgesprek aan dat hij plezier heeft in deze onderdelen. Met zijn manager vindt hij vervolgens een opleiding omgevingsmanagement, die aansluit op deze competenties. Erik heeft zowel in zijn baan als in zijn bestuurswerk veel profijt van de opleiding. Plaatselijk Belang krijgt meer voor elkaar nu Erik zijn vaardigheden breed inzet. En als er na een tijdje op zijn werk een interne vacature voorbijkomt voor omgevingsmanager, heeft Erik voldoende basis om te solliciteren.

In dit voorbeeld zorgt de koppeling tussen vrijwillig bestuurswerk en een baan voor een verbinding waarvan beide sporen profiteren. Dat is waar we met deze pilot naar op zoek zijn. We zien dit als wezenlijke factor voor het behouden en versterken van de zo belangrijke vrijwilligersstructuren in de samenleving.

Bron: Anne Marie advies