Toekomstvisie Kalverhouderij is overhandigd aan Ministerie LNV

07 december 2021

De Vereniging van Kalverhouders (VVK) heeft samen met Stimuland een toekomstvisie opgesteld voor de vleeskalversector. Daarin zijn 10 speerpunten beschreven. Op 25 november 2021 is deze visie overhandigd aan de directeur ‘Dierlijke agroketens en dierenwelzijn’ van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

In Toekomstvisie kalverhouderij wordt onder andere ingegaan op een warme sanering van bedrijfslocaties nabij natuurgebieden, het reguleren en reduceren van dieraantallen en een verdere reductie van het antibioticagebruik. Ook wordt gepleit voor een aanpassing van het marketing- en communicatiebeleid met meer aandacht voor punten waarin de Nederlandse kalverhouderij zich internationaal onderscheidt.

In juli 2021 hield de VVK vier regionale huiskamerbijeenkomsten waar ruim 160 kalverhouders input hebben geleverd voor de visie. Vervolgens is in september en oktober een conceptversie van de toekomstvisie besproken met 350 kalverhouders. De VVK wil nu op basis van het stuk met alle ketenpartijen komen tot een uitvoeringsagenda die leidt tot een nieuw sectorplan.

Stimuland heeft VVK begeleid met de huiskamerbijeenkomsten, het uitvoeren van het onderzoek (bestaande uit een bureaustudie en uitvoeren van interviews) en het samenstellen van de visie. Ingrid Jansen en Lilian van Uhm waren vanuit Stimuland betrokken bij dit traject en zijn  tevreden over het resultaat. ‘In een korte tijd zijn we in staat geweest om bijna met de helft van alle kalverhouders in Nederland te spreken. Er ligt nu een heldere en gedragen visie voor en door kalverhouders waarmee de kalverhouders vooruit kunnen richting de toekomst.’

Wilt u ook een heldere en gedragen visie met draagvlak van uw leden, neem dan contact op met Ingrid Jansen via E ijansen@stimuland.nl of M 06 – 46 60 35 92.