Toekomst kalverhouderij in beeld

12 juli 2021

De kalverhouderij in Nederland staat volop in de schijnwerpers. Reden voor de Vereniging van Kalverhouders (VVK) om met elkaar in gesprek te gaan over de toekomst van deze sector. VVK heeft Stimuland gevraagd om haar te begeleiden bij de organisatie en invulling van deze bijeenkomsten en de opbrengst hiervan te verwerken tot een visie.  

LNV-minister Schouten wees het plan vanuit de sector af in 2019 en heeft enkele onderzoeksbureaus een scenariostudie uit laten voeren. Deze studie schetst ingrijpende veranderingen of misschien zelfs het einde van de kalversector. Daarom gaat VVK in regionale huiskamerbijeenkomsten met haar leden in gesprek om te horen wat er speelt en leeft.

Hoe zien kalverhouders de toekomst van de sector? Welke stappen zijn haalbaar en betaalbaar en welke onderdelen moeten zeker een plek krijgen in een gedragen plan voor de kalverhouderij? De opbrengst van deze bijeenkomsten moet leiden tot een realistische en ambitieuze visie.


Rol Stimuland

Ingrid Jansen en Lilian van Uhm begeleiden de bijeenkomsten en verwerken de opbrengst hiervan tot een ambitieuze en gedragen visie. Ingrid heeft een achtergrond in de veehouderij en is directeur en senior projectmanager bij Stimuland. Lilian woont op een melkveebedrijf en werkt als projectmedewerker.

Wilt u meer weten over deze opdracht dan kunt u contact opnemen met Ingrid Jansen, via ijansen@stimuland.nl of 06 46 60 35 92.