Stimuland stelt online tools beschikbaar

25 mei 2020

De leefbaarheid van het platteland of sociale kwaliteit heeft alles te maken met betrokken inwoners en ondernemers. Stimuland ziet het als haar rol om mensen te faciliteren, zodat ze zélf hun plannen kunnen uitvoeren of kunnen reageren op de veranderingen in hun omgeving. Daarom stellen we een aantal tools beschikbaar, zoals de WaardeWijzer of een hulpmiddel voor het schrijven van een visie.

Want een dorp, buurt of belangengroep staat sterker met een visie, zeker als deze kan rekenen op draagvlak en enthousiasme. Het overzicht Bouwstenen Visievorming is een overzichtelijk stappenplan en hier gratis te downloaden.

De WaardeWijzer is een praktisch hulpmiddel voor het maken van een dorpsplan of een plan voor een accommodatie, een vereniging of een groep ondernemers. Deze tool helpt om tot nieuwe ideeën te komen en levert een goede aanzet voor het uitvoeringsplan. Hij bestaat uit een begrijpelijk invulvel en een handleiding. De invulvellen zijn tegen verzendkosten te bestellen bij Stimuland.

Vanessa Holtkuile is sinds een paar maanden actief voor Stimuland als senior projectmanager op het terrein van leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed. Ze is enthousiast over de hulpmiddelen. ‘Mijn collega Giny Hoogeslag heeft op basis van haar jarenlange ervaring een aantal mooie tools ontwikkeld, die uitgebreid zijn getest in de praktijk. De tools dragen bij aan een gedragen besluitvorming en kunnen worden ingezet voor een participatieve aanpak van vraagstukken. Het spel rol en positie is een van deze tools waarmee je in drie stappen komt tot een duidelijk beeld over waarom je er als dorpshuis, vereniging of plaatselijk belang bent en wat de kernactiviteiten zijn waar je je op richt. Het spel is coronaproof, het kan met minimaal zes personen gespeeld worden. In een bijeenkomst heb je voldoende input voor een visiedocument en of actieplan.’

Wil je ook graag aan de slag met het spel rol of één van de andere tools? Neem dan contact op met Vanessa HoltkuileE vholtkuile@stimuland.nl  |  M 06 – 36 55 26 20.