Tools

Bij Stimuland bieden we actieve inwoners en ondernemers ondersteuning met trainingen, workshops en masterclasses. Daarbij stellen we een aantal handige hulpmiddelen beschikbaar.

SPEL ROL EN POSITIE

Als bestuur van bijvoorbeeld een plaatselijk belang, dorpsraad, vereniging of een ander bewonersinitiatief op het platteland, kan er veel op jullie af komen. Want de samenleving staat voor grote uitdagingen en verandert daardoor snel. Dat betekent onder andere dat er meer van jullie als bestuur wordt gevraagd. Om jullie te ondersteunen en handvatten te bieden voor het goed kunnen blijven vervullen van jullie rol, hebben wij de methodiek Rol & Positie ontwikkeld.

Gratis ondersteuning voor besturen in Overijssel! Dankzij de provincie Overijssel kunnen wij tot juli 2025, 30 vrijwillige besturen in Overijssel kosteloos ondersteunen. Wil jij met jouw bestuur gebruik maken van deze ondersteuning? Lees dan hier verder!

Loop jij met je bestuur tegen onderstaande obstakels aan? Dan is Rol & Positie zeker iets voor jullie!

  • overvraagd worden, zowel vanuit de directe samenleving als daarbuiten;
  • daardoor het gevoel krijgen structureel te kort te schieten;
  • makkelijk vervallen in verouderde patronen doordat jullie al lang in dezelfde samenstelling werken;
  • niet meer goed weten wie je als organisatie nou echt bent en waar je voor staat;
  • door de jaren heen zoveel neventaken te hebben opgepakt dat niet meer duidelijk is wat er echt bij jullie als bestuur hoort.
> Meer informatie via info@stimuland.nl

 

LEIDRAAD VISIEVORMING

Een dorp, buurt of belangengroep staat sterker met een visie, zeker als deze kan rekenen op draagvlak en enthousiasme. Wij hebben veel ervaring met visieontwikkeling en planvorming. Deze hebben we verwerkt in twee varianten: ‘algemeen’ en ‘dorpsplan maken’.
Dit zijn overzichtelijke stappenplannen met bij elke stap praktische handvatten en tips. We stellen ze beschikbaar als gratis download
(PDF, A3-formaat).

Gratis download algemeen Gratis download dorpsplan maken

 

WAARDEWIJZER

De WaardeWijzer is een praktisch hulpmiddel voor het maken van een dorpsplan of een plan voor een accommodatie, een vereniging of een groep ondernemers. De tool is geschikt voor zowel grote als kleine groepen. De WaardeWijzer helpt om tot nieuwe ideeën te komen en levert een goede aanzet voor het uitvoeringsplan. Hij bestaat uit een begrijpelijk invulvel en een handleiding. De invulvellen zijn tegen verzendkosten te bestellen bij Stimuland.

Download Handleiding

 

CHECKLIST ‘BIJEENKOMST ORGANISEREN’

De organisatie van een bijeenkomst vraagt aandacht voor verschillende zaken, zoals inhoud, locatie, werkvorm, financiën, communicatie en catering. Bij Stimuland hebben we hiermee veel ervaring en die delen we graag. Onze Checklist ‘Bijeenkomst organiseren’ is niet 100% volledig, wel een praktisch handvat voor iedereen die zelf een bijeenkomst wil organiseren.

Gratis checklist