Giny Hoogeslag - Stimuland

Giny Hoogeslag

initiatievencoach, leefbaarheid

Gebiedsgerichte bottom-up benadering

Onze projectcoördinator Giny is geboren en getogen in Salland. Deze boerendochter heeft gestudeerd in Wageningen en is al haar hele loopbaan lokaal actief in Oost-Nederland. Haar werk bestaat voor een groot deel uit organiseren, van zowel bijeenkomsten als processen.

Ze ondersteunt organisaties met het ontwikkelen en uitvoeren van gebiedsvisies en dorpsplannen. Giny is van de bottom-up benadering. Volgens haar is dat een voorwaarde voor een resultaat dat aansluit bij het beleid van overheden én de plaatselijke belangen.

Namens Stimuland is ze ook LEADER-coördinator en initiatievencoach in Salland. Bovenal is ze ervaringsdeskundige. Ook privé is ze altijd actief in groepen en verenigingen. Giny kan zich niet voorstellen dat je géén vrijwilligerswerk doet.