Plattelandsvraagstuk: bewoners die leiden en een overheid die faciliteert

20 oktober 2020

De vraagstukken van deze tijd zoals klimaatverandering, zijn regio-specifiek. Daar waar in het ene gebied wateroverlast een probleem is, is in het andere gebieden juist weer het tekort aan water. Deze problemen raken de mensen, die er wonen en werken direct.  Een oplossing voor deze problemen ligt volgens mij dan ook in het gebied zelf.

Tekst: Jan ten Tije

Want overal zijn mensen, die met energie en optimisme lokale en regionale initiatieven ontwikkelen. Zij nemen de ‘lead’ en zetten de boel in beweging. Deze mensen verdienen het om de ruimte te krijgen in tijd, geld en regels en als gelijkwaardige partners maximaal te worden ondersteund. Voor de overheid en markt een kans om niet te laten schieten.

De zogenaamde organische gebiedsontwikkeling is een oplossing. In deze vorm zijn dit soort initiatieven meer leidend dan volgend. Bewoners krijgen een dominante rol, overheden een faciliterende, bijna het tegenovergestelde van wat nu gangbaar is. Deze aanpak leidt tot meer diversiteit en biedt een grotere mate van flexibiliteit dan de oude manier van werken, die vaak topdown en grootschalig is.

Echt goede voorbeelden van organische gebiedsontwikkeling zijn er nu dan ook nog niet. Overheden en projectontwikkelaars vinden het moeilijk om te touwtjes uit handen te geven. Maar met de  Omgevingswet in het vooruitzicht en alle issues waar we op het platteland mee te maken krijgen, zou organische gebiedsontwikkeling nog wel eens de sleutel tot succes kunnen worden. Het is in ieder geval de moeite waard om de komende tijd te ontdekken. Al doende lerend in de regio!

Wilt u aan de slag met de omgevingswet in uw gemeente, neem dan contact op met Jan ten Tije via jtentije@stimuland.nl of 06 52 24 17 24.