Jan ten Tije

klimaatadaptatie en gebiedsontwikkeling

'Verbinden voor een leefbaar platteland'

Jan is opgegroeid op het platteland van Overijssel was als jongen nauw betrokken bij alles wat leeft, groeit en bloeit in het landelijk gebied.

Jan pioniert en werkt graag op het kruispunt van mens, omgeving, overheid en markt.  Hij is op zoek naar manieren om mensen mee te nemen in een integrale duurzame gebiedsontwikkeling, waarin veel ruimte is voor kleinschaligheid. Naast hoe iets eruit ziet gaat het er vooral ook om hoe we met elkaar omgaan, wat we doen en hoe we systemen inrichten.

Na de studies milieutechnologie en milieuwetenschappen werkte hij bij gemeentes en provincies in uiteenlopende functies. Begin 2020 heeft Jan de overstap gemaakt naar Het Oversticht, een van de samenwerkingspartners van Stimuland, die zich inzet voor een goede omgevingskwaliteit. Jan speelt een verbindende rol en levert een bijdrage aan de versterking van de samenwerking tussen Stimuland en Het Oversticht.

Een toekomstbestendig en veerkrachtig platteland is wat hij voor ogen heeft en voor Stimuland zet Jan dan ook graag zijn ervaring in.