Jan ten Tije

klimaatadaptatie en gebiedsontwikkeling

'Verbinden voor een leefbaar platteland'

Jan is opgegroeid op het platteland van Overijssel en was als jongen al nauw betrokken bij alles wat leeft, groeit en bloeit in het landelijk gebied. En nog steeds is hij in zijn vrije tijd actief op het land en in het bos en werkt hij met veel plezier aan het natuur- en landschapsbeheer en het telen van voedselgewassen.

Jan pioniert en werkt graag op het kruispunt van mens, omgeving, overheid en markt. Hij zoekt naar gemeenschappelijke waarden en legt van nature verbindingen tussen mensen, thema’s en onderwerpen, om daaruit kansen te creëren voor een mooiere en volhoudbare samenleving. Jan is ervan overtuigd dat systeemveranderingen nodig zijn om een echte duurzame samenleving te krijgen, waarin mens, natuur en economie in balans zijn. Als positief mens gelooft hij dat dit stap voor stap te bereiken is door te doen: experimenteren, leren en verder ontwikkelen. Samen met en dichtbij mensen in integrale duurzame gebiedsontwikkelingen, waarin veel ruimte is voor kleinschaligheid.

Na de studies milieutechnologie en milieuwetenschappen werkte hij bij provincie en gemeentes in uiteenlopende functies, voor een belangrijk deel gericht op het landelijk gebied. In 2020 heeft Jan de overstap gemaakt. Bij Stimuland houdt hij zich onder meer bezig met klimaatadaptatie en gebiedsprocessen. Ook levert hij een bijdrage aan de versterking van de samenwerking tussen Stimuland en andere maatschappelijke organisaties.

Een toekomstbestendig en veerkrachtig platteland is wat hij voor ogen heeft en daarvoor zet Jan dan ook graag zijn ervaring in.