Nederland Zorgt Voor Elkaar helpt bewonersinitiatieven verder

28 februari 2023

We staan in Nederland voor een enorme uitdaging om de zorg voor kwetsbare mensen op een duurzame manier te organiseren. We staan nog maar aan het begin van de vergrijzingsgolf en de ouderenzorg kraakt nu al in zijn voegen. Als burgers zullen we zelf meer voor onze ouderen moeten zorgen, maar dat lukt niet altijd als individuele burger.

De oplossing ligt in een meer betrokken samenleving rondom de oudere, in sociale samenhang binnen wijken en dorpen en in buren die elkaar helpen en ondersteunen. Gelukkig gebeurt dit steeds meer in de vorm van lokale burgerinitiatieven als zorgcoöperaties, zorgcollectieven of stadsdorpen. Hierin speelt Nederland Zorgt Voor Elkaar (NLZVE), het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven in welzijn, wonen en zorg een belangrijke rol. Vanuit Stimuland vervult Alle Postmus tot de zomer de rol van regio-adviseur in het Ondersteuningsteam van Nederland Zorgt voor Elkaar.

Wat is Nederland Zorgt Voor Elkaar (NZVE)

Bewoners nemen met de lokale burgerinitiatieven het heft in eigen hand en organiseren de zorg en ondersteuning voor ouderen en andere kwetsbare inwoners van hun wijk of dorp. Zelforganisatie met eigen regie en eigen programmering staat hierin centraal. De positieve effecten van deze beweging zijn enorm: naast de essentiële bijdrage aan een duurzame zorg voor onze ouderen leveren burgerinitiatieven nu al meer kwaliteit van welzijn, woon- en zorgvoorzieningen, lagere zorgkosten en een nieuwe vorm van democratie.

De keerzijde is, dat deze burgerinitiatieven verschillende knelpunten ervaren op het gebied van wet- en regelgeving, financiën, samenwerking met de gemeente, met aanbieders van zorg en met zorgverzekeraars. Om de burgerinitiatieven verder te helpen en ervoor te zorgen dat ze door de ‘systeemwereld’ als volwaardige partners worden gezien, is Nederland Zorgt Voor Elkaar (NLZVE) opgericht. NLZVE deelt kennis, ervaringen, knelpuntoplossingen en onderzoek. Daarnaast behartigt het netwerk de belangen van de aangesloten bewonersinitiatieven op landelijk niveau.

Rol van Stimulander Alle Postmus

Vanuit Stimuland hebben we de afgelopen jaren regelmatig samengewerkt met NLZVE. Samen hebben we onder andere de bewonersinitiatieven in welzijn, wonen en zorg in Overijssel in kaart gebracht, voor de monitor zorgzame gemeenschappen. Als regio-adviseur is Alle het aanspreekpunt voor (beginnende) bewonersinitiatieven in Overijssel en in Friesland. Een rol die goed aansluit bij de werkwijze en ervaring van Stimuland binnen het thema Leefbaarheid en Participatie. Ook zal hij werken aan het verder in kaart brengen van initiatieven in de genoemde provincies. Daarbij is er specifieke aandacht voor de dorpsondersteuner waarvan we er in Overijssel inmiddels al een aantal kennen.

Voorbeeld burgerinitiatief

Een van de burgerinitiatieven die vanuit Overijssel in beeld is bij NLZVE, is WelZorgsum in Welsum (gemeente Olst-Wijhe). Hier werken de inwoners aan plannen om 18 appartementen met diverse zorg- en welzijnsfuncties te bouwen in het dorp. Stimuland was in de voorfase van dit initiatief betrokken met procesbegeleiding. Op Samen Voor Elkaar Overijssel en op Hier in Salland vind je meer informatie over WelZorgsum. Verder maakte de Provincie Overijssel hierover, vanuit het programma Platteland kiest Positie, onlangs een mooie podcast.

Heb je vragen, of wil je graag eens van gedachten wisselen over Nederland Zorgt Voor Elkaar?

Neem contact op met Stimulander Linda Baarslag