Gemeente Staphorst onderzoekt circulaire bodemverbeteraar

17 mei 2021

In de gemeente Staphorst start een nieuw project rondom het thema circulariteit. Deze gemeente gaat het materiaal dat vrijkomt bij het maaien van slootkanten inzetten als bodemverbeteraar. Projectleider Irene van Oenen begeleidt de gemeente vanuit Stimuland en vindt het project een mooi initiatief.

‘Het maaisel uit bermen en sloten kan onder bepaalde voorwaarden ingezet worden als bodemverbeteraar op agrarische percelen. Dit materiaal verhoogt het aandeel organische stof in de bodem, wat bijdraagt aan een gezond bodemleven en een beter vochtvasthoudend vermogen. Dat is positief voor het betreffende perceel van de agrarisch ondernemer en ook voor het gebied waar het in ligt’, geeft Irene aan.

Het inzetten van groene reststromen voor de bodem raakt daarnaast een maatschappelijk belang vanuit de waterhuishoudingsopgave van de waterschappen. Uit een gezonde bodem spoelt water niet meteen weg. Ook voor de biodiversiteit is hergebruik van maaisel positief. Het afvoeren van maaisel uit de bermen zorgt namelijk voor verschraling, zodat meer soortenrijkdom ontstaat.

Er zijn verschillende partijen betrokken bij het maaien en afleveren van het materiaal. In Staphorst maakt Stimuland hiervoor samen met de gemeente een stappenplan. Aansluitend komen er gesprekken met geïnteresseerde agrarische bedrijven.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Dan kunt u contact opnemen met Irene van Oenen via mail E: ivanoenen@stimuland.nl of telefonisch M: 06 -83 50 20 21 of Lilian van Uhm  E: lvanuhm@stimuland.nl of telefonisch M: 06 – 30 18 88 00