Biodiversiteit en draagvlak

12 november 2020

Als lokale overheid met voldoende draagvlak aan het werk met biodiversiteit. Dat is de wens van de gemeente Wierden. Net als veel andere gemeenten heeft Wierden nog geen beleidsplan op het thema biodiversiteit en wanneer er vragen komen vanuit bewoners of ondernemers is het lastig om te bepalen welke rol de lokale overheid inneemt. 

In opdracht van de gemeente Wierden gaan Giny Hoogeslag en Mirjam Arends met dit onderwerp aan de slag. Mirjam Arends vindt het een mooie opdracht: ‘de gemeente heeft aangegeven vooral ook behoefte te hebben aan ‘doen’. Dus geen theoretisch plan dat ergens op de stapel komt te liggen. De gemeente Wierden wil in de toekomst wellicht, naar behoefte van haar inwoners, een rol vervullen op dit thema. Om te komen tot een onderbouwde keuze schakelt de gemeente stichting Stimuland nu in. Wij hebben de expertise op dit gebied en maken de invulling rondom bewonersparticipatie en biodiversiteit concreet de komende maanden.’

Biodiversiteit is een thema dat volop in de belangstelling staat. Zo is vorig jaar door een brede maatschappelijke coalitie het initiatief genomen tot het Deltaplan Biodiversiteit. Partners van het Deltaplan committeren zich aan concrete plannen voor het herstel van de biodiversiteit. Stimuland is één van de supporters.

Wilt u weten wat Stimuland kan betekenen voor uw gemeente op het gebied van het organiseren van bewonersparticipatie en biodiversiteit? Neem dan contact met ons op, wij vertellen u graag meer. Mirjam Arends E: mirjamarends@stimuland.nl M: 06 13 48 84 72  of Giny Hoogeslag E: ghoogeslag@stimuland.nl M: 06 13 48 89 37