Bewoners Springendal en Dal van de Mosbeek maken zich sterk voor leefbaarheid

21 december 2021

Een groep bewoners in en rond het oude landschap van het Springendal en het Dal van de Mosbeek willen meer zelf bepalen wat er in de omgeving gebeurt. Te vaak stonden ze langs de zijlijn als over hun woonomgeving werd gesproken. Om dit te doorbreken richtten ze een stuurgroep op met bewoners uit de buurtschappen Vasse, Mander, Hezingen, Haarle, Nutter en Oud Ootmarsum. Inmiddels hebben ze ook een officiële vereniging opgericht.

Het afgelopen half jaar heeft de stuurgroep, samen met stichting Stimuland, nagedacht hoe de gemeenschap zich kan organiseren en sterk kan maken voor een leefbare toekomst in Springendal en Dal van de Mosbeek.  De bewoners vinden dat er bij plannenmakers te weinig aandacht is voor sociaaleconomische aspecten en dat er in het gebied genoeg ruimte moet blijven voor ontwikkeling en ondernemerschap.

Jan ten Tije en Annemarie Dubbink hebben de stuurgroep vanuit stichting Stimuland ondersteund. Jan is onder de indruk van de betrokkenheid. ‘De bewoners zijn super betrokken. Dat is ook niet zo gek, want we hebben het hier over een eeuwenoud landschap waarin mensen van oudsher met elkaar samenleven in verbinding met hun omgeving. De zorgen over disbalans tussen natuurontwikkeling en leefbaarheid op het platteland kan ik me goed voorstellen in deze tijd waarin natuur, mens en economie steeds meer van elkaar vervreemd raken.’

Annemarie vult aan. ‘Wat opvalt en hoop geeft is dat tijdens de gesprekken bleek dat er bij de mensen die werken bij verschillende organisaties veel begrip is voor de inwoners en ook behoefte is aan meer samenhang. Niet zozeer mensen willen niet, maar hun functies en de systemen waarin zij functioneren belemmeren de verbinding. Mooi om mensen daarbij te helpen zodat het gebied behouden blijft en doorgegeven kan worden aan de volgende generaties.’

Vol ideeën
Kersverse voorzitter Marieke Hansté is blij met de handvatten en geeft aan dat bewoners vol ambities en ideeën zitten. De bewoners hebben een vereniging opgericht en er zijn allerlei ideeën die ze willen uitwerken. Marieke Hansté “Zo willen wij het mogelijk helpen maken dat boeren in het gebied ook delen van het natuurgebied beheren.” Ook ziet de nieuwe vereniging een rol voor zichzelf weggelegd bij de herontwikkeling van voormalige boerenerven, voor bijvoorbeeld wonen en werken voor jong en oud.  Om de ambities waar te maken werkt de vereniging graag samen met andere partijen en organisaties die actief zijn in het gebied.

Afsluiting verkenning
Ter afsluiting van de verkenning hebben de leden van de stuurgroep op vrijdag 17 december 2021 het rapport, waarin het proces, de bevindingen en hand zijn beschreven, overhandigd aan gedeputeerde Roy de Witte en gemeentebestuurders.

Volgende stappen
Uit een peiling die tijdens de verkenning is uitgevoerd bleek dat er onder de medebewoners draagvlak en waardering is voor het initiatief. De eerstvolgende stappen die het bestuur wil zetten is het verder uitwerken van de organisatie van de vereniging, het vormen van werkgroepen en werven van meer leden.

De nieuwe vereniging wil graag meepraten over plannen die worden gemaakt voor het gebied en ook zelf met elkaar initiatieven en projecten kunnen doen. Het bestuur hoopt dat zoveel mogelijk buurtbewoners lid worden en is  benieuwd naar wie mee wil denken en werken aan een leefbare toekomst en (pilot)projecten die bijdragen aan de leefbaarheid.

De vereniging komt op voor de leefbaarheid in het gebied en maakt zich er sterk voor dat dit bij plannen en besluiten serieus wordt meegenomen. Het bestuur wil op korte termijn in gesprek met stakeholders om afspraken te maken over de wijze van communicatie. Daarnaast vragen lopende procedures en processen, zoals het Provinciaal Inpassingsplan Springendal en Dal van de Mosbeek en de Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof, de nodige aandacht. De vereniging hoopt dat de provincie en gemeenten het belang zien en hen verder de ruimte en positie wil geven om verder te ontwikkelen.

Wilt u meer informatie over dit project of weten wat Stimuland voor u kan betekenen? Neem dan contact op met Jan ten Tije via de mail E: jtentije@stimuland.nl of telefonisch M: 06 – 52 24 17 24