Werkplaats Netwerk Platteland – 30 mei 2024

Groenblauwe diensten als verdienmodel voor landbouw en natuur!

De biodiversiteit in Nederland moet verbeteren. Dit biedt economische en ecologische uitdagingen. Maar tegelijkertijd biedt dit ook kansen voor natuur, landbouw en de verdienmodellen van boerenbedrijven. Tijdens de derde Werkplaats Netwerk Platteland op 30 mei 2024 is ‘Groenblauwe diensten als verdienmodel’ het thema. Hoe kan het GLB bijdragen aan een versterking van de biodiversiteit in het landelijk gebied die niet alleen natuur en landschap, maar ook het boerenbedrijf ten goede komt?

Pilots en projecten ter bevordering van biodiversiteit

Zonder vergaande actie zal de biodiversiteit in Nederland in een rap tempo afnemen. Overheden, kennis- en onderzoeksinstellingen, bedrijfsleven en belangenorganisaties voeren al veel diverse (GLB) pilots en projecten uit op dit gebied. En er zijn al regelingen beschikbaar om de biodiversiteit op boerenbedrijven en in gebieden te bevorderen. Zo kunnen boeren voor het leveren van groenblauwe diensten een vergoeding krijgen via o.a. de eco-regeling en het ANLb. Door te zorgen voor het creëren van de juiste randvoorwaarden voor het leveren van groenblauwe diensten, kunnen boeren een toekomstbestendig verdienmodel ontwikkelen. Dit is goed voor de boer, de landbouw en de natuur.

 

NOTEER 30 MEI 2024 ALVAST IN JE AGENDA!

Datum: Donderdag 30 mei 2024
Tijd: Ochtend en middag
Locatie: Wildlands Adventure Zoo, Emmen

Download de save the date hier!

 

Voor wie?

De Werkplaats is bedoeld voor boeren en boerinnen, bewoners en gebruikers van het platteland, organisaties en overheden, adviseurs, onderzoekers en andere actoren op het gebied van landbouw, natuur en biodiversiteit.

Het programma en de mogelijkheid om je aan te melden volgen.

 

Win-winsituatie: groenblauwe diensten als (potentieel) verdienmodel

Tijdens deze derde werkplaats staat centraal hoe we met de uitdagingen rondom biodiversiteit in het landelijk gebied een verdienmodel kunnen maken dat niet alleen de natuur en het landschap, maar ook het boerenbedrijf ten goede komt. In deelsessies (werkbanken) worden projecten/pilots uitgelicht die gericht zijn op het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen. Deelnemende agrariërs uit de betreffende projecten delen hun ervaring uit de boerenpraktijk.

 

Bijdrage leveren aan deze dag?

Heb je een idee voor een werkbank? Of wil je op een andere manier een bijdrage leveren aan deze dag? Neem contact op met Ingrid Jansen (directeur Stichting Stimuland en kwartiermaker werkplaats) of Erika Frankhuizen (coördinator Netwerk Platteland).

Ingrid: ijansen@stimuland.nl / 06 46 60 35 92
Erika: e.m.frankhuizen@roglb.nl / 06 15 27 53 12