Rapport ‘Energie in Genne Holten Haerst De Ruiten’

De gemeenten Zwartewaterland en Zwolle willen bijdragen aan het realiseren van de opwek van duurzame energie op land. Hiervoor hebben zij gebieden aangewezen in onder andere de buurtschappen Genne, Holten, Haerst en De Ruiten. De gemeenten hebben aan Stimuland de opdracht gegeven om als gebiedsbegeleider, binnen een termijn van een jaar, te onderzoeken of er in dit gebied draagvlak is om gezamenlijk te werken aan de ontwikkeling van grootschalige opwekking van duurzame energie.

Door het team van Stimuland is er, door middel van individuele gesprekken met bewoners en belanghebbenden en twee gebiedsbijeenkomsten, geïnventariseerd wat er speelt en leeft in het gebied ten aanzien van het ontwikkelen van grootschalige duurzame energieopwekking. De gebiedsinventarisatie is afgerond en de aanpak van het project met de aanbevelingen voor het vervolg is vastgelegd in het rapport ‘Energie in Genne Holten Haerst De Ruiten’.  Met het rapport eindigt onze betrokkenheid vanuit Stimuland bij de ontwikkeling van het gebied.

Download het rapport