Wijs met water

18 juli 2023

Ken je de slogan, ‘Wees wij met water’ nog uit de jaren zeventig? Deze is nog steeds actueel. Want door het veranderende klimaat hebben we steeds vaker te maken met periodes van droogte, met waterschaarste tot gevolg. Als we daar de (groeiende) vraag naar water bij optellen, dan nemen de zorgen over de beschikbaarheid van water toe. Om watertekort tegen te gaan, is het daarom belangrijk dat we zuinig omgaan met water.

5 Thuistips

Op warme dagen gebruiken we met z’n allen miljoenen liters water. Om de planten water te geven, het badje te vullen of om te douchen. Het kost waterzuiveringsbedrijven veel energie om water te zuiveren. Om watertekort tegen te gaan en het verbruik van energie te beperken is het goed om zuinig om te gaan met water. Wij geven je 5 tips om tijdens de zomer (maar ook daarna) thuis water te besparen.

  • Gebruik een waterbesparende douchekop: Met een waterbesparende douchekop bespaar je, afhankelijk van de grootte, 50% water! Je koopt ‘m al voor paar euro en je bespaart water zonder dat je er iets van merkt.
  • Geef je planten water in de ochtend en geef minder water: Geef je planten water voordat de zon opkomt, want dan verdampt het water minder snel en heeft het tijd om in de grond te trekken. Geef je planten 1 keer per week veel water, in plaats van elke dag een beetje. Zo zullen de wortels dieper groeien om water te zoeken.
  • Plaats een regenton in de tuin: Vang het regenwater op in een regenton. Dit water kun je gebruiken om je tuin te sproeien of om de auto te wassen. Leuke bijkomstigheid; regenwater geeft geen strepen op je auto!
  • Laat de kraan niet lopen: Handen wassen, tandenpoetsen of scheren? Laat de kraan niet lopen, maar doe hem dicht en bespaar zo’n 2 liter.
  • Zet een fles water in de koelkast: Drink je graag een glas koud water? Zet dan een (glazen) fles met water in de koelkast. Zo hoef je de kraan niet te laten lopen totdat het koud is, en heb je altijd koud water bij de hand.

Toekomstbestendig waterbeheer

Om het algehele waterbeheer toekomstbestendig te maken, is gestart met het project ‘Proeftuin Waterbeschikbaarheid Sallandse Heuvelrug en Twents Reggedal’. Hierin gaan een aantal groepen boeren samen met deskundigen en relevante organisaties op zoek naar mogelijkheden. Daarbij is het uitgangspunt dat boeren het duurzaam waterbeheer gaan uitvoeren als een ‘maatschappelijke dienst’ en dat zij voor deze ‘blauwe diensten’ (financieel) beloond worden.

Zinvolle eerste bijeenkomst

Op woensdag 12 juli was de eerste bijeenkomst, waarbij verschillende boerengroepen, de waterschappen Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta, waterleidingbedrijf Vitens en Landschap Overijssel met elkaar in gesprek gingen rondom de Sallandse Heuvelrug en het Reggedal. Deze verschillende partijen maakten kennis met elkaar en deelden en luisterden naar elkaars zorgen over de droogte en waterschaarste. Samen concludeerden ze dat er een gemeenschappelijk probleem is en dat het waterbeheer alleen toekomstbestendig gemaakt kan worden als alle betrokken partijen bereid zijn om hierin samen te werken.

Bereidheid samen te werken

Stimulander Jan ten Tije kijkt terug op een zinvolle bijeenkomst: ‘Je kunt pas goed met elkaar samenwerken als je elkaar kent, er onderling vertrouwen is en er begrip is voor de positie, zorgen en verantwoordelijkheden van de ander. In deze bijeenkomst is hier de eerste belangrijke stap in gezet. Alle partijen hebben aangegeven dat ze na de vakantie verdere stappen willen zetten. Verder hopen we met elkaar op support vanuit de provincie Overijssel voor dit bottom-up initiatief.’

Heb je vragen, of wil je graag eens van gedachten wisselen over water en klimaat?

Neem contact op met Stimulander Liset Bakker