Webinar: energie opwekken op eigen land

15 februari 2022

Ben je grondeigenaar in Overijssel? Dan ben je wellicht al eens benaderd of je interesse hebt in het realiseren van grootschalige opwek op jouw land. Wat zijn de voor- en nadelen hiervan, wil je je hier als grondeigenaar op oriënteren?

Meld je dan aan voor het webinar Energie opwekken op eigen land op woensdagavond 2 maart 2022. ‘We willen we agrariërs en andere grondeigenaren bijpraten over de ontwikkelingen van grootschalige energieopwekking in het buitengebied van Overijssel. Er zijn veel initiatieven op zoek naar locaties voor energieopwekking’, zegt Leander Broere werkzaam bij Natuur en Milieu Overijssel.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat minstens de helft van al deze projecten door lokale partijen gerealiseerd moet worden. Lokaal eigendom heeft als voordeel dat de zeggenschap van omwonenden maximaal is en de opbrengsten van projecten zo lokaal mogelijk landen.

De positie van de grondeigenaar in het geheel staat centraal, zij vertellen over hun samenwerking met commerciële projectontwikkelaars en lokale energie-initiatieven bij grootschalige opwek.

Broere: ‘Verder willen we onderzoeken aan welke informatie grondeigenaren behoefte hebben. In mei organiseren we daarom een aantal verdiepende regiobijeenkomsten. Dit doen we in samenwerking met gemeenten en de lokale energie-initiatieven. We gaan dan met de grondeigenaren in gesprek over hun specifieke situatie. Als samenwerkende organisaties willen we met respect voor het landschap, ondernemers en inwoners kijken hoe we de energieopgaven uit het Klimaatakkoord kunnen vormgeven.’

Klik hier om je aan te melden!

Het webinar is daarnaast bedoeld om inzicht te krijgen in de kennis- en ondersteuningsbehoefte van grondeigenaren en wordt georganiseerd door Stichting Stimuland, LTO Noord, Het Overijssels Particulier Grondbezit en Natuur en Milieu Overijssel. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de button in de uitnodiging. Eerst meer informatie? Neem dan contact op met Irene van Oenen van Stimuland via de mail E: ivanoenen@stimuland.nl of telefonisch M: 06 – 83 52 20 21.