Vrijwillige kavelruil Hardenberg succesvol afgesloten

10 december 2019

Het project vrijwillige kavelruil in de regio Hardenberg is afgelopen. En volgens projectcoördinator Seine Grefelman en projectleider Harry Roetert was het een groot succes. Er is ruim 130 hectare grond geruild, veel meer dan vooraf ingeschat.

Het succes van vrijwillige kavelruil wordt grotendeels door de grondeigenaren zelf bepaald. Via gebiedsbijeenkomsten en keukentafelgesprekken kregen alle grondeigenaren in het gebied de mogelijkheid om hun wensen en mogelijkheden kenbaar te maken. Vervolgens werd er samen gekeken naar de ruilplannen die de verkaveling voor de agrariërs in het gebied verbeteren. Uiteindelijk leverde dat grotere huiskavels, minder veldkavels en in sommige gevallen ook een betere waterhuishouding op. Voor de agrariërs betekent dat niet alleen minder kosten, maar ook meer mogelijkheden om zich richting kringlooplandbouw te ontwikkelen. Daarnaast zorgt het ook voor minder landbouwverkeer op de weg en daarmee een betere verkeersveiligheid.

Vanuit Stimuland werkten Seine Grefelman en Harry Roetert mee aan dit project. Wethouder Te Rietstap heeft het project feestelijk afgesloten. Heeft u vragen over kavelruil of wilt u weten of Stimuland u kan helpen met vrijwillige kavelruil?
Neem dan contact op met Seine Grefelman via sgrefelman@stimuland.nl of  06 – 13 48 86 87.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland