Vrijwillige besturen maken goed gebruik van gratis ondersteuning

12 mrt 2024

De teller staat al op zo’n 12 vrijwillige besturen in Overijssel die we met de gratis werksessies Rol & Positie, ondersteuning en handvatten bieden voor het vervullen van hun rol. En dat terwijl we nog maar drie maanden geleden van start zijn gegaan. Er is dus duidelijk behoefte bij besturen van bijvoorbeeld een plaatselijk belang, dorpsraad of vereniging om hulp te krijgen bij het (opnieuw) bepalen van hun visie en taken. Wil je als bestuur ook gebruik maken van deze gratis ondersteuning? Neem dan contact op met de Stimulander Joukje Hijlkema. Tot juli 2025 kunnen we dankzij een subsidie van de provincie Overijssel 30 vrijwillige besturen gratis helpen.

Van Zuid-Twente tot Noord-Overijssel nemen vrijwillige besturen contact met ons op, omdat ze graag weer inzicht willen krijgen in hun belangrijkste rol en taken. De methodiek Rol & Positie helpt om duidelijke keuzes te maken en besturen worden daarbij in twee avonden van een uur, door Stimulanders begeleid. Er zijn al verschillende sessies afgerond en er staan nog genoeg gepland. ‘Vooral bij dorpsraden en verenigingen is er veel vraag om te helpen bij het bepalen van hun visie en taken. Tijdens de sessie merken we dat ze vastzitten in hun eigen bubbel en wij halen ze daar graag uit door kritische vragen te stellen’, deelt projectleider Joukje haar ervaringen.

De vrijwillige besturen die de twee werksessie Rol & Positie al hebben afgerond, zijn hierover enthousiast. ‘Voor vrijwillige bestuurders is het goed om ondersteuning te krijgen van buitenaf, door professionals die op een andere manier kijken. De kritische vragen die gesteld werden en het goede gesprek met reflectie door onszelf, heeft ons echt uit onze eigen bubbel gehaald. Anders waren we doorgegaan met telkens weer gewoon onze agenda afwerken’, aldus een secretaris van een dorpsraad in de buurt van Ommen.

‘Er is veel belangstelling waardoor we al bijna op de helft zijn van het aantal vrijwillige besturen die we gratis kunnen ondersteunen’, benadrukt Joukje. Dus wil je als vrijwillig bestuur, met professionele begeleiding van Stimuland, jullie rollen, taken en competenties aanscherpen om zo weerbaarder de toekomst in te gaan? Neem dan contact met op met Stimulander Joukje via 06-82 16 14 93 of jhijlkema@stimuland.nl.

Heb je vragen, of wil je graag eens van gedachten wisselen over Rol en positie?

Neem contact op met Stimulander Linda Baarslag