Twee bijeenkomsten over notenteelt en agroforestry in het boerenbedrijf in Oost-Nederland

14 mrt 2022

Ons voedselsysteem gaat veranderen, mondiaal, landelijk en in de regio. Dit levert kansen en bedreigingen op voor boeren in Oost-Nederland. Welke kansen bieden notenteelt en agroforestry?

Is notenteelt en agroforestry te combineren met een agrarisch bedrijf, wat zijn voorwaarden en aandachtspunten en wat is het belang van samenwerking en waar moet je dan op letten? Om antwoorden te krijgen op deze en andere vragen organiseren Stichting Cropeye, LTO Noord en Stichting Stimuland hierover deze maand twee bijeenkomsten.

Boeren en andere grondeigenaren zoeken nieuwe verdienmodellen voor de korte en (middel)lange termijn. Daarbij is iedere boer en grondeigenaar anders en is er geen ‘one-size-fits-all’ voor een verdienmodel. Aan nieuwe verdienmodellen die pas op langere termijn financiële winsten opleveren, kleven risico’s. Als individuele boer en grondeigenaar kun je de risico’s die optreden bij de omslag naar andere verdienmodellen niet altijd zomaar dragen. Kleine stapjes, waarbij risico’s worden gedeeld, kennis wordt ontwikkeld en ervaring wordt opgedaan, zijn wel mogelijk. Dit initiatief is zo’n klein stapje. Het initiatief past in een groter kader met grote opgaven en maatschappelijke vraagstukken rondom klimaatverandering, natuurherstel, biodiversiteit en het voedsel- en landbouwsysteem.

Op dinsdagavond 22 maart organiseren we een online bijeenkomst ‘Agroforestry en notenteelt, kan ik dat combineren met mijn bedrijf?’.
Lees hier meer informatie over deze online bijeenkomst.

Op dinsdagavond 29 maart organiseren we in uitgaansgelegenheid Dieka in Markelo de bijeenkomst ‘Nood(t)zaak om krachten te bundelen voor noten in Oost-Nederland?’.
Lees hier meer informatie over deze fysieke bijeenkomst.

 

Klik hier voor aanmelding voor de online bijeenkomst en/of fysieke bijeenkomst.

Heeft u nog vragen over deze bijeenkomsten of wilt u meer weten over de mogelijkheden rondom notenteelt en agroforestry op uw bedrijf neem dan contact op met Jan ten Tije via E jtentije@stimuland.nl of M 06 – 13 48 85 91.