Terugblik en vooruitblik Stimuland

22 december 2020

Begin dit jaar riep Stimuland 2020 uit tot het jaar van het gebiedsgericht werken, want wij maakten ons zorgen over de ontwikkelingen in het landelijk gebied. In het jaar daarvoor zagen we verschillende factoren samenkomen die onrust gaven.

Zoals de discussies rondom stikstof, droogte en extreme neerslag, toenemende criminaliteit op het platteland. We riepen in dit artikel op tot een andere houding van overheden, waarbij wordt uitgegaan van vertrouwen in plaats van wantrouwen.

Op 27 februari werd de eerste besmetting met COVID-19 virus in Nederland gemeld. Thuiswerken is inmiddels de norm. Onze focus verschoof van extern, het verschil kunnen maken in het landelijk gebied naar intern, scherp aan de wind zeilen met de organisatie.

Zo zijn de werkzaamheden zoveel mogelijk digitaal omgezet en is maximaal ingezet op het ontwikkelen van nieuwe projecten voor het platteland met impact. We hebben gekeken of het nodig was om gebruik te maken van de overheidsregelingen en waar nodig bespaard op onze uitgaven. Alle inzet was er op gericht op onze liquiditeitspositie zo goed mogelijk te houden. Daar zijn we gelukkig in geslaagd en de blik kon weer meer naar buiten. Zowel letterlijk als figuurlijk want in mei en juni werden de maatregelen langzaam weer versoepeld.

We besloten om twee nieuwe collega’s aan te trekken vanwege toenemende werkzaamheden. Ook is de samenwerking met andere organisaties geïntensiveerd, zoals Het Oversticht, Natuur en Milieu Overijssel en Landschap Overijssel. We hebben onze aanpak die gericht is op het versterken van activiteiten van actieve bewoners en agrarische ondernemers, tegen het licht gehouden. In 2021 willen we als maatschappelijke organisatie meer waardengedreven gaan werken. Waarbij de belangen van de bewoners en boeren uit lokale gemeenschappen leidend zijn en niet de beleidsdoelstellingen. Essentieel in onze aanpak is dan ook luisteren wat er speelt en de mensen centraal stellen. We combineren denken direct met doen.

Als maatschappelijke organisatie is gekozen voor een stichtingsvorm zonder winstoogmerk. Daar hoort ook een passende governancestructuur bij.

In 2021 gaat Stimuland over naar een raad van toezicht en een directeur-bestuurder. Daarnaast zullen we ons meer gaan manifesteren als maatschappelijke organisatie en meer gaan optrekken met vergelijkbare organisaties (zonder daarbij anderen uit te sluiten!) en samenwerken met fondsen die zich ook inzetten voor een mooier platteland. Ook zullen we verder vorm en inhoud gaan geven aan het gebiedsgericht werken met onze opgefriste aanpak. Ondanks de lockdown kijken we hoopvol naar de toekomst en hopen er samen met jullie een mooi jaar van te maken en ons sterk te maken voor een leefbaar platteland in Nederland.

Namens het team van Stimuland wens ik jou en je familie hele gezellige feestdagen en een gezond 2021!

Ingrid Jansen