Studiegroep duurzame teelt Noordoost-Nederland gestart

02 mei 2021

Akkerbouwers op de lichte zandgronden in Noordoost-Nederland hebben samen met partners waaronder Avebe, het initiatief genomen om de studiegroep duurzame teelt Noordoost-Nederland op te richten. Met als doel om het huidige productiesysteem binnen de akkerbouw verder te verduurzamen, door theorie toe te passen in de praktijk en daarvan te leren. De studiegroep wil dat doen voor en door boeren met oog voor de toekomst.

De studiegroep heeft Stimuland gevraagd om het proces te begeleiden. Peter-Erik Ywema, directeur duurzaamheid bij Avebe is enthousiast over de aanpak van Stimuland: ‘Toen ik Ingrid Jansen van Stimuland sprak over mijn ideeën voor een studiegroep Duurzame Teelt met boeren en landbouwcoöperaties, begrepen we elkaar meteen. Het gaat om vertrouwen en begrip bouwen, vernieuwing en transities begeleiden. “Wat heb je nodig?” vroeg Ingrid. Iemand die een beetje Theorie U-achtig het proces kan begeleiden, was mijn antwoord. Daar kunnen wij bij helpen, was haar antwoord. En zo zijn we begonnen.’

Jan ten Tije, projectmanager bij Stimuland begeleidt de studiegroep. ‘Wij baseren ons proces op Theory U, een verandermodel waarin niet gelijk naar oplossingen wordt gegaan maar waar ook aandacht is voor elkaars verhaal. Met het idee dat je zo een breder draagvlak krijgt en uiteindelijk duurzame oplossingen, verdienmodellen en aanpassingen in het systeem. De eerste signalen zijn veelbelovend’, vertelt Jan. ‘Tijdens een eerste kennismaking met initiatiefnemers voelde ik een enorme drive bij elk van de deelnemers om tot verandering en verduurzaming van het huidige productiesysteem te komen. De focus ligt in eerste instantie op de thema’s biodiversiteit, gewasbescherming en robotisering maar de groep staat ook zeer open voor andere thema’s. De basis is in ieder geval gelegd.’

De groep waar ook Cosun Beet Company en Agrifirm bij zijn betrokken, hoopt binnenkort met meerdere akkerbouwers uit Noordoost-Nederland fysiek bij elkaar te komen, als de coronamaatregelen dat toelaten. Wilt u meer informatie over vorderingen van Noordoost-Nederland dan kunt u contact opnemen met Jan ten Tije  |  E jtentije@stimuland.nl  |  M 06 – 13 48 85 91