Stop onnodige regeldruk voor vrijwilligers!

01 mrt 2022

Vrijwilligers in besturen lijden onder onnodige overregulering. Denk aan registraties in het UBO-register, het verplicht aanpassen van statuten aan de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) of vragen van banken vanwege het ‘risico’ op witwassen.

De overlast maakt het (bestuurlijke) vrijwilligerswerk soms zelfs onmogelijk. Daarom zijn diverse organisaties onder leiding van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligers (NOV) een petitie gestart.

Stichting Stimuland is mede initiatiefnemer en roept iedereen in haar netwerk op om deze petitie te tekenen en te delen: https://stopregeldrukvrijwilligers.petities.nl/. Stimuland vindt dat vrijwilligers alle waardering verdienen, omdat zij zich belangeloos en zonder daarvoor betaald te krijgen, zorgen voor anderen en hun omgeving.

Heeft u vragen over deze petitie dan kunt u contact opnemen met projectmanager Mirjam Arends  via marends@stimuland.nl of 06- 13 48 84 72.