Stimuland ondersteunt samenwerkingsverband P10

18 januari 2022

De P10 is een samenwerkingsverband tussen dertig grote plattelandsgemeenten vanuit heel Nederland. De gemeenten bieden samen een oplossing voor de grote opgaven waar Nederland voor staat met een vitaal platteland als uitgangspunt.

‘Het uitgangspunt van de P10 sluit aan bij waar we als Stimuland voor staan’, zegt Ingrid Jansen, directeur van Stimuland. ‘Daarom hebben we de samenwerking gezocht afgelopen jaar.’ Stimulander Inez Satter ondersteunt de P10 op het gebied van communicatie: ‘Samen met een team van vijf vrouwen verzorgen we de communicatie en organisatie van de P10. We faciliteren het delen van onderlinge kennis door bijvoorbeeld interessante sessies te organiseren en richten ons op de naamsbekendheid.’

Recent is de Agenda Platteland verschenen en aangeboden aan de leden van de Tweede Kamer. De P10 brengt daarmee, en met de Krant van het Platteland, de uitdagingen en visie van het platteland onder de aandacht in de landelijke en Europese politiek. De P10 is de afgelopen jaren gegroeid van tien gemeenten naar de huidige dertig leden.

Inez ziet het komend jaar met veel enthousiasme tegemoet. ‘2022 biedt genoeg uitdagingen, alleen al door de gemeenteraadsverkiezingen straks in maart waardoor er ook een nieuw bestuur komt bij de P10. En ik zet me met veel plezier in om de bekendheid van de P10 nog verder te vergroten.’

Heeft u vragen over de P10 of over de mogelijkheden van Stimuland? Neem dan contact op met Inez Satter telefonisch:  M: 06 – 82 09 01 95 of via de mail E: isatter@stimuland.nl.