Stimuland introduceert ‘participatieplaat’

09 mrt 2021

In januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Een belangrijke doelstelling van de Omgevingswet is bewoners meer zeggenschap geven over de eigen leefomgeving. Als gemeenten een omgevingsvisie maken, moeten ze belanghebbenden zo vroeg mogelijk hierbij betrekken. Stimuland introduceert de participatieplaat om gemeenten hierbij te ondersteunen.

Praktijk weerbarstig

Het laten meedoen en -denken van inwoners is voor de meeste gemeenten nog best lastig. Hoe bereik je ze? Niet alleen de actieve inwoner, die zich toch wel laten horen maar ook de rest. En als je dan zo’n groep bij elkaar hebt, organiseer je dan een inspraakavond of een webinar en wat doe je met het resultaat? Participatie is een mooi idee in theorie. Hoe het praktisch te organiseren en zeker bij gevoelige onderwerpen, is een stuk lastiger.

Mirjam Arends is projectleider leefbaarheid en participatie en helpt gemeenten met het vormgeven en uitvoeren van participatieprocessen en communicatie met bewoners en verschillende belanghouders. ‘Hoe participatie ingericht kan worden is nog erg abstract en daar kunnen wij bij helpen als Stimuland met de blik vanuit de bewoners en van onderop. Stimuland is gewend om participatieprocessen op verschillende niveaus te begeleiden, van dorpsvisies met plaatselijke belangen tot complexe gebiedsprocessen (op het platteland) tussen partijen met schijnbaar tegengestelde belangen.’

 

Samenwerken aan visies met de participatieplaat

De provincies Flevoland, Drenthe, Overijssel en Gelderland hebben een eigen ‘participatieplaat’ om inzichtelijk te maken wat wij kunnen betekenen in dit proces. De plaat laat zien dat wij gedurende het gehele proces mee kunnen fietsen als procesbegeleider of voor losse onderdelen van dat traject benaderd kunnen worden. Bijvoorbeeld het ontwikkelen van een participatieproces op maat.  We hebben een toolbox tot onze beschikking of we organiseren (losse) bijeenkomsten en zetten online platforms op, zodat mensen zowel offline als online kunnen laten weten hoe zij de toekomst zien van hun gemeente’, aldus Mirjam.

Stimuland ontwikkelt sinds jaar en dag methodes om met bewoners, organisaties en andere groepen te werken aan visies en toekomstige opgaven. Wij vinden het belangrijk om samen met bewoners, ondernemers, overheid, organisaties en andere betrokkenen tot een gemeenschappelijk visie te komen. Hoe mooi is het om alle kennis en kunde onder de bevolking, samen te smelten tot één gemeenschappelijk doel? Zo versterk je de eigen identiteit!

Graag denken we mee om samen te werken aan een interactief proces om zo een inspirerende en beeldende omgevingsvisie op te stellen. Ook voor andere participatietrajecten bijvoorbeeld over plannen richting duurzame energie of stimuleren van bewonersinitiatieven. Vragen? Neem dan contact op met Mirjam Arends via marends@stimuland.nl of 06 – 13 48 84 72.