Stimuland draagt DPA over aan BO Akkerbouw

25 april 2023

Sinds 2020 vervult Stimuland, op verzoek van BO Akkerbouw, de rol van centraal loket voor DPA (Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw). In de praktijk betekende dit dat Stimuland voor de ondernemersgroepen het eerste aanspreekpunt was en hen waar nodig ondersteunde en informeerde. Tijdens een recente evaluatie van onze werkzaamheden voor DPA, hebben we als Stimuland geconcludeerd dat er inmiddels een goed netwerk staat en dat de volgende fase aanbreekt waarin het netwerk verder moet worden uitgebouwd.

‘Volgens ons is inhoudelijke kennis en zicht hebben op de onderzoeksagenda van BO Akkerbouw, in deze volgende fase van cruciaal belang voor een betere aansluiting met DPA. Wij zijn van mening dat we als Stimuland in deze volgende fase geen meerwaarde aan DPA kunnen bieden. Daarom hebben we besloten om onze werkzaamheden voor DPA, over te dragen aan BO Akkerbouw die dit zelf beter kan organiseren. Voor ons voelt dit als een logische en natuurlijke stap in de ontwikkeling van het DPA netwerk!’, licht Ingrid Jansen, directeur van Stimuland, het besluit toe.

Trots op het netwerk dat staat

Ingrid was samen met Linda Baarslag vanuit Stimuland betrokken bij DPA. Linda vervulde de rol van kenniscoördinator en was aanspreekpunt voor de telers, kennispartners en andere betrokkenen. Ondanks het feit dat de start van DPA samenviel met de lastige ‘coronaperiode’, kijkt Linda tevreden terug op de samenwerking met DPA: ‘We hebben met veel akkerbouwers, begeleiders en kennispartners gesproken over hun wensen en behoeftes ten aanzien van DPA. Deze input is vertaald naar de huidige opzet en werkwijze. Daarnaast hebben we met de DPA-kennispartners verkend wat zij voor DPA kunnen betekenen én omgekeerd; waarin ligt de meerwaarde van DPA voor hen. Het proces ging soms niet zo snel als we wel wilden, maar ik ben zeker trots op wat er nu staat!’

Logische vervolgstap door BO akkerbouw

DPA functioneert onder de vlag van BO Akkerbouw, die Stimuland destijds had gevraagd om te ondersteunen bij het opstarten en inrichten van DPA. André Hoogendijk, directeur BO Akkerbouw, was in eerste instantie verrast door het voorstel van Stimuland om DPA over te dragen aan BO Akkerbouw. ‘We zijn zeer tevreden over de samenwerking met Stimuland. BO Akkerbouw is van mening dat deze overdracht een logische en natuurlijke vervolgstap is voor het netwerk. Door de uitvoering volledig bij BO Akkerbouw te beleggen zijn de lijnen nog korter en dat komt DPA alleen maar ten goede.’

‘We hebben met veel akkerbouwers, begeleiders en kennispartners gesproken over hun wensen en behoeftes ten aanzien van DPA.'

Praktijk en onderzoek nog meer verbinden

Lotte van Dueren den Hollander wordt bij BO Akkerbouw het nieuwe aanspreekpunt voor DPA. Zij is Coördinator Kennis en kan daardoor goed de verbindende schakel zijn tussen de praktijk, de (lopende) onderzoeken en de betrokken kennispartners. Ze heeft al goed voor ogen wat de volgende stap voor DPA zal zijn. ‘Ik kijk er naar uit om DPA nog meer te verbinden met onze onderzoeksagenda, om daarmee de praktijk meer te betrekken bij het onderzoek. Daarnaast wil ik de link met de kennispartners, die uniek en van meerwaarde is in dit netwerk, verder gaan uitbouwen’, geeft Lotte bevlogen aan. Verder wil BO Akkerbouw het netwerk toegankelijk maken voor nieuwe ondernemersgroepen.

Positieve blik op de toekomst

Beide partijen spreken hun waardering uit over hun jarenlange samenwerking en zijn positief over de toekomst van DPA. Ingrid en Linda: ‘Onder de vlag van BO Akkerbouw kan DPA nog doelgerichter werken aan het stimuleren en faciliteren van kennisontwikkeling en -uitwisseling tussen akkerbouwers én partijen rondom de akkerbouwers. Daar hebben wij alle vertrouwen in!’

In de periode tot 30 juni 2023 draagt Stimuland haar werkzaamheden voor DPA geleidelijk over aan BO Akkerbouw. Vanaf nu is Lotte van Dueren den Hollander het eerste DPA-aanspreekpunt, zowel voor telers, begeleiders als kennispartners. Zij is bereikbaar via dpa@bo-akkerbouw.nl.

Heb je vragen, of wil je graag eens van gedachten wisselen over DPA akkerbouw?

Neem contact op met Stimulander Linda Baarslag