Stimuland aan de slag met water in Wierden

15 december 2020

‘Water is voor iedereen van levensbelang en het is belangrijk om dat beschikbaar houden voor zowel de landbouw, de natuur en natuurlijk het drinkwater voor ons allemaal.’  Jan ten Tije van Stimuland gaat in opdracht van de gemeente Wierden aan de slag met de watervoorraad.

Door de klimaatverandering, met wisselende perioden van droogte en wateroverlast, staat de beschikbaarheid van water voor de verschillende functies landbouw, natuur en drinkwater onder druk. Volgens Jan  zijn er in het gevecht om water spanningen ontstaan tussen de verschillende partijen. ‘De uitdaging is om ook verder in de toekomst te kijken en met een lange- termijn oplossing te komen.‘

Stimuland heeft ervaring met het – vanuit een neutrale positie-  bijeenbrengen van partijen in dit soort complexe gebiedsprocessen. ’Als iedereen vanuit eigen belang gaat praten dan komt er een oplossing op tafel voor de korte termijn. Ik wil graag op zoek gaan naar andere samenwerkingen dan we gewend zijn. Het zogenaamde polderen werkt niet altijd meer in dit soort situaties. De uitkomst daarvan is vaak een suboptimaal (technisch) compromis waar iedereen eigenlijk net niet helemaal blij mee is en voor langere tijd mee vooruit kan. Wij willen graag impact maken voor de langere termijn. In beeld krijgen wat mensen drijft en samen toewerken naar volhoudbare oplossingen. Dat begint met goed luisteren naar alle betrokken partijen want ze gebruiken allemaal water maar het klimaat verandert dus blijven droge periodes houden, zoals we afgelopen jaren hebben gehad en periodes met veel regen in de winter.‘

De gemeente Wierden wil graag bijdragen aan een goede oplossing en heeft Stimuland gevraagd hoe de gemeente haar rol het beste kan benutten om op dit thema in dit gebied bruggen te slaan en in samenspraak met agrarisch ondernemers, inwoners en andere belanghebbenden tot concrete oplossingen te komen om de droogte en wateroverlast in het gebied aan te pakken.

Wilt u meer informatie over dit project of weten wat Stimuland voor u kan betekenen? Neem dan contact op met Jan ten Tije via E: jtentije@stimuland.nl of T: 06- 52 24 17 24