Spel Rol en Positie versterkt dorpen en verenigingen

15 februari 2022

De leefbaarheid van dorpen heeft alles te maken met betrokken inwoners en ondernemers. Stimuland ziet het als haar rol om mensen te faciliteren, zodat ze zélf hun plannen kunnen uitvoeren of kunnen reageren op de veranderingen in hun omgeving.

Annemarie Dubbink, projectmanager plattelandsontwikkeling geeft aan: ‘Mijn collega Giny Hoogeslag heeft op basis van haar jarenlange ervaring een aantal mooie tools ontwikkeld. De tools dragen bij aan een gedragen besluitvorming en kunnen worden ingezet voor een participatieve aanpak van vraagstukken. Het spel rol en positie is een van deze tools waarmee je in drie stappen komt tot een duidelijk beeld over waarom je er als dorpshuis, vereniging of plaatselijk belang bent en wat de kernactiviteiten zijn waar je je op richt. Het spel is coronaproof, het kan met minimaal zes personen gespeeld worden. In een bijeenkomst haal je voldoende input op voor een visiedocument en of actieplan.’

Het is heel makkelijk toepasbaar is en we hebben de ervaring dat het plaatselijk belangen maar ook dorpsraden en verenigingen kan helpen. Onlangs nog hebben Giny Hoogeslag en Lilian van Uhm dit spel geïntroduceerd bij het Overijssels Agrarisch Jongeren Kontakt (OAJK). Giny: ‘Het bestuur wilde graag hun focus herijken en scherp stellen wat zij in 2022 gaan doen, zodat zij de belangen van de achterban;  de jonge agrariërs in Overijssel, goed kunnen blijven behartigen.’

‘De leefbaarheid van dorpen staat gelukkig steeds meer op de agenda’, vult Annemarie aan. ‘Met dat doel voor ogen is het belangrijk dat iedere partij of vereniging hierin haar of zijn eigen rol goed pakt.’

Wil je meer informatie over het spel Rol & Positie of andere tools, die Stimuland aanbiedt? Neem dan contact op met Annemarie Dubbink via de mail E: adubbink@stimuland.nl of M: 06 – 51 62 58 81 of neem een kijkje op onze site.