Sociale moestuin biedt uitkomst in een tijd van isolatie

19 oktober 2021

Geert Christerus heeft samen met zijn werkgroep van de Groene Kerk Dalfsen, onderdeel van de Protestantse Gemeente Dalfsen, een aantal activiteiten gerealiseerd. Het opzetten van een sociale moestuin is er één van.

‘We zijn dit voorjaar begonnen met het ontwerp en de inrichting van de moestuin.’ Aldus Geert Christerus. ‘We wilden met onze moestuin verbinding tussen mensen stimuleren. Iedereen mag meewerken in de tuin en we hebben nu al ongeveer twaalf medewerkers op onze lijst. Vanuit onze geloofsovertuiging vinden we het verantwoord omgaan met de aarde ook van groot belang.’

‘We lazen in de krant over de 4D-makelaars in Overijssel en de mogelijkheid tot het aanvragen van budgetten voor initiatieven. We hebben daarvoor één van de 4D-makelaars – Karola Schröder – uitgenodigd om eens rond te kijken in onze tuin en om ons voorstel met haar te bespreken. Karola was erg positief over onze opzet. Ons verzoek voor een financiële bijdrage is door 4D ingewilligd. We zijn erg tevreden over de samenwerking met de 4D-makelaar.’

‘Binnenkort houden we met alle medewerkers een soort evaluatie, waarbij we een nieuwe planning maken voor de tuin met onder andere wisselbouw. Verder willen we de samenwerking met de voedselbank wat strakker opzetten, zodat mensen met een minimuminkomen betrokken kunnen worden. Door zelf actief te zijn in de tuin zou men dan producten kunnen ophalen/oogsten.’

De sociale moestuin is onderdeel van de 4D mini-docu ‘Van idee naar werkelijkheid’. Deze kun je hier bekijken.

Meer informatie over het 4D-programma is te vinden op www.stimuland.nl/4D. De projectleider van 4D is Annemarie Dubbinkadubbink@stimuland.nl  | M 06 – 51 62 58 81.

Het 4D-programma is een invulling van het beleidsterrein Sociale Kwaliteit van de provincie Overijssel. De provincie wil mogelijkheden bieden aan mensen met een goed idee voor de leefbaarheid hun omgeving.