Samen Voor Elkaar tijdens de coronacrisis

31 mrt 2020

Gedeputeerde Roy de Witte ziet het platform Samen Voor Elkaar als aanwinst tijdens de coronacrisis.
‘Met Samen Voor Elkaar kunnen we elkaar inspireren, aanmoedigen en verder helpen met mooie initiatieven.’

Mooie bewonersinitiatieven in Overijssel helpen elkaar samen verder

In Overijssel hebben we een traditie in initiatieven die door inwoners zelf worden opgepakt. En tijdens deze coronacrisis is dat niet anders. De saamhorigheid en het ‘noaberschap’ die in het oosten nog altijd gemeengoed zijn, lijken belangrijke grondleggers van deze burgerinitiatieven. Ook nu wordt er weer van alles op touw gezet om elkaar samen verder te helpen. Samen Voor Elkaar Overijssel ondersteunt deze initiatieven door te inspireren en te delen.

Samen Voor Elkaar Overijssel is een online platform van de provincie Overijssel, OVKK (Overijsselse Vereniging van Krachtige Kernen) en Stichting Stimuland. Van Twente tot de Kop van Overijssel en van Salland tot Vechtdal, overal kent Overijssel actieve inwoners die zich met passie inzetten voor hun dorp, wijk of stad. De coronacrisis heeft dit gevoel van saamhorigheid, solidariteit en samen sterk waar mogelijk alleen nog maar versterkt. Vrijwilligers die een telefoondienst opzetten voor eenzame ouderen, restaurants die maaltijden verzorgen voor verzorgingstehuizen en een winkel die belangeloos mondkapjes maakt. Zo maar een greep uit de mooie initiatieven die de afgelopen weken ontstaan zijn door heel Overijssel. Deze en andere lokale praktijkvoorbeelden van initiatieven worden gedeeld op www.samenvoorelkaar.nl.

Gedeputeerde van de provincie Overijssel, Roy de Witte, onderstreept het belang van samen werken in het algemeen en in het bijzonder tijdens een crisis als deze. “Met Samen Voor Elkaar kunnen we elkaar inspireren, aanmoedigen en verder helpen met mooie initiatieven.” Ook ziet de Witte andere effecten van de burgerprojecten in deze coronacrisis tijd. “Je ziet dat begrippen als ‘noaberschap’ en saamhorigheid, die al verankerd zijn in de samenleving hier in het oosten, alleen nog maar versterkt worden in deze bijzondere tijden. Ook zie ik dat projecten die nu worden uitgevoerd en de experimenten die nu worden gedaan, zorgen voor een nieuwe manier van werken. Juist in deze tijd hebben we veel te leren over hoe we diensten en voorzieningen optimaal kunnen benutten en hoe we in Overijssel nog beter kunnen samenwerken.”

Er is met Samen Voor Elkaar bewust gekozen voor een open platform. “Doordat de site van een platformprincipe uitgaat, is het eenvoudig om zelf je eigen burgerinitiatief te plaatsen en anderen zo verder te helpen,” vertelt Ingrid Jansen van stichting Stimuland, één van de partners van Samen Voor Elkaar Overijssel.  “Ook kun je op laagdrempelige wijze in contact komen met andere initiatiefnemers in Overijssel via het platform. Samenwerken is ontzettend belangrijk, op lokaal, regionaal maar ook provinciaal niveau. We geven zelf daarbij ook het goede voorbeeld, door in het kader van initiatieven met betrekking tot de coronacrisis, samen te werken met bijvoorbeeld het project ‘Overijssel in Actie’ van RTV Oost en TC Tubantia.”

Ben je bezig met een lokaal initiatief in relatie tot de coronacrisis? Deel dan je initiatief eenvoudig op het platform Samen Voor Elkaar Overijssel,  www.samenvoorelkaar.nl . Hier vind je ook praktijkvoorbeelden van andere initiatieven, tips en tricks, tools en mogelijkheid tot interactie met andere initiatiefnemers. Samen staan we sterk en helpen we elkaar verder!

Tekst: Jarno Vedders