Realiseer jouw idee met LEADER

22 april 2024

Heb jij een goed idee om de leefbaarheid van jouw buurt of dorp te versterken of te verbeteren? Dan hebben we goed nieuws voor je! Want sinds 2 april 2024 is LEADER, een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling, weer geopend. Het gaat hierbij om een subsidie van € 25.000 tot € 100.000 die kan worden aangevraagd in de periode 2024-2027.

Wat is LEADER?

LEADER is onderdeel van een Europees subsidieprogramma dat bedoeld is voor projecten die bijdragen aan een leefbaar, duurzaam en gezond platteland. Daarvoor stimuleert en ondersteunt LEADER  inwoners, organisaties en ondernemers bij het uitwerken van een projectidee tot een concreet plan.  

 

Hoe werkt LEADER?

Voor LEADER is, samen met de regio, een Lokale Ontwikkel Strategie (LOS) 2023-2027 opgesteld. Dit is een soort gebiedsplan waarin de aanpak, criteria en doelen voor het gebied zijn vastgelegd. Verder heeft ieder LEADER-gebied een eigen Lokale Actie Groep (LAG). Dit is een representatieve groep bewoners uit het LEADER-gebied die, vrijwillig en op persoonlijke titel, het provinciebestuur adviseert over LEADER-projecten. De LAG beoordeelt projecten aan de hand van de criteria en doelen uit de LOS. Komt een project voor LEADER in aanmerking, dan kunnen de initiatiefnemers de plannen en begrotingen verder uitwerken en de subsidie aanvragen.  

 

Vier LEADER gebieden in Overijssel

In Overijssel zijn vier LEADER-gebieden: Noord Overijssel, Salland, Noordoost Twente en Zuidwest Twente, met in elk gebied een eigen LEADER-coördinator. Zij roepen initiatiefnemers op om zich te melden met mooie plannen en zijn voor hen het eerste aanspreekpunt. Voor het LEADER-gebied Noord Overijssel zijn de Stimulanders Inez Satter en Linda Baarslag de LEADER-coördinatoren en Linda vervult deze rol sinds kort ook voor het gebied Salland. Kijk eens op de website van de LEADER-gebied Noord Overijssel en Salland om voorbeelden te zien wat er mogelijk is. 

 

LEADER nodig voor jouw idee?

Heb je als inwonerscollectief, ondernemer of organisatie een mooi projectidee waarvoor je graag een LEADER-subsidie wilt ontvangen? Of wil je meer informatie over LEADER? Neem dan contact op met de Stimulanders Inez – 06 82 09 01 95 – isatter@stimuland.nl of met Linda – 06 82 16 14 93 – lbaarslag@stimuland.nl.