Randstedelingen: lust of last?

17 mei 2021

Door de coronacrisis willen steeds meer stedelingen naar een dorp verhuizen. Aanleiding voor dagblad De Gelderlander om een enquête te houden onder hun respondenten over wat de komst van Randstedelingen betekent voor de Achterhoek.

Een krappe meerderheid (51 procent) geeft aan bang te zijn dat het Achterhoekse imago verloren gaat door de zogenaamde import. De overige 49 procent ziet de komst van Randstedelingen als een aanwinst voor de regio. De komst van nieuwe inwoners houdt de dorpen juist leefbaar.

De Gelderlander ging in gesprek over de uitslagen van deze enquête met import-Achterhoeker Nienke Sloetjes en Ingrid Jansen, directeur van Stichting Stimuland. Jansen noemt in de Podcast dat zij de impact in hun werkzaamheden terug zien van de gang van de Randstad naar het oosten. ‘Nieuwkomers pasten zich eerder aan maar we zien steeds vaker dat mensen, die hier komen wonen opeens iets vinden van tradities bijvoorbeeld. Ik denk dat er een belangrijke rol is weggelegd voor gemeenten. Het gaat toch over de leefbaarheid en sociale structuur.’

Jansen is ook bezorgd over de gevolgen van de coronacrisis. ‘Corona heeft de trek van de Randstad naar het platteland enorm aangejaagd met als gevolg dat er steeds meer nieuwkomers zich vestigen op het platteland. Door de maatregelen vinden er nauwelijks festiviteiten en ontmoetingen plaats, waardoor er nauwelijks integratie plaatsvindt tussen nieuwkomers en huidige bewoners en de afstand tussen beiden alleen maar groter wordt. Dit kan ervoor zorgen dat het Noaberschap en de leefbaarheid verder onder druk komen te staan. Extra aandacht vanuit de gemeenten hiervoor is dan ook noodzakelijk.’

Wil je meer weten? Luister dan hier naar de podcast van de Gelderlander.