Project klimaatslim bosbeheer bereikt mijlpaal

20 juli 2021

De selectie van enkele locaties om klimaatslim aan de slag te kunnen met bos- en landschapsbeheer heeft plaatsgevonden. Projectleider Jan ten Tije van Stimuland is er heel tevreden over. ‘We hebben nu een belangrijke mijlpaal bereikt en we zijn daarmee klaar voor de volgende stap!’

Doordat er concrete pilots zijn geselecteerd kan het project kennis verzamelen en oplossingen zoeken die in de praktijk kunnen worden uitgevoerd. De doelstelling van het project is het vergroten van houtige biomassastromen voor duurzame materialen en lokale duurzame energieproductie.

Daarnaast moet het beheer ook aangepast worden aan klimaatverandering. Dat betekent volgens Jan dat landschapselementen, zoals houtwallen worden hersteld of nieuw aangelegd met het idee dat dit grondstoffen biedt voor toekomstige materialen en energie.

Biomassa is een term waar nu veel discussie over is. Jan geeft aan dat biomassa een containerbegrip is. ‘Je kan biomassa, dat vrijkomt vanuit landschapsbeheer, gebruiken als grondstof voor bouwmaterialen, grondverbeteraar en energie. Voor zover het beheer ecologisch verantwoord is natuurlijk, want je moet ook met andere zaken rekening houden. Voor de groei van biomassa wordt CO2 uit de lucht gehaald en opgeslagen. Wat we willen, is de grondstof inzetten op een klimaatslimme manier.’

Door de biomassa te gebruiken voor materialen, blijft koolstof lang opgeslagen. Door het ook deels in te zetten voor energie kunnen er minder fossiele brandstoffen, zoals aardgas gebruikt worden.  Er is ruimte voor onderzoek geeft Jan aan: ‘Door deze pilots lopen we vanzelf tegen nieuwe vragen aan. Van deze ervaringen leren we het meest en de opgedane kennis willen we straks graag delen. De uitdaging is telkens weer om de opbrengsten echt te verzilveren en de wijze van landschapsbeheer up-to-date en toekomstbestendig te houden.’

De projectgroep gaat nu per pilot in overleg met de eigenaren om een beplantingsplan te maken en aan de slag te gaan met het ontwikkelen van ketens voor meervoudige inzet van biogrondstoffen.

Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met Jan ten Tije via E: jtentije@stimuland.nl of M: 06 – 13 48 85 91.

Het project is geïnitieerd door de stichting BEON. BEON is een samenwerkingsverband van bedrijven en instellingen actief op het gebied van biogrondstoffen en duurzame energie in Oost-Nederland. De aanleiding voor het project was het Actieplan Biomassa en landschapsonderhoud in Overijssel van de werkgroep klimaatslim van BEON. Het project is mogelijk gemaakt dankzij steun van het programma Nieuwe Energie Overijssel. Landschap Overijssel, Eelerwoude, BTG en Stimuland werken nauw samen en bundelen kennis in dit project.