'Ook voor jonge akkerbouwers biedt dit praktijknetwerk kansen'

22 juli 2022

Leendert Jan Onnes, akkerbouwer en portefeuillehouder akkerbouw van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) over de meerwaarde van DPA voor jonge akkerbouwers. ‘Netwerken, samenwerken en leren, dat is de kracht van het Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw en ook voor jonge akkerbouwers biedt dit praktijknetwerk kansen.’

Leendert Jan Onnes is 35 jaar oud en heeft samen met zijn vader een akkerbouwbedrijf van 120 ha in Finsterwolde in Noordoost-Groningen. ‘We verbouwen voornamelijk wintertarwe, suikerbieten, koolzaad, gerst, veldbonen, luzerne en zo’n 10% van ons bedrijf bestaat uit agrarisch natuurbeheer. Daarnaast zit ik in het dagelijks bestuur van NAJK met de portefeuille Akkerbouw.’


Meerwaarde DPA

‘Ik ben heel blij dat dit praktijknetwerk nu opgezet wordt. Iedereen weet dat boeren het liefste leren van andere boeren. Het DPA geeft boeren de mogelijkheid om met collega’s te netwerken die een gezamenlijke vraag of uitdaging hebben. Als dit een vraag is waar ook een sectorpartij een rol in kan hebben dan kan, mede door de ondersteuning binnen het DPA, het contact eenvoudig gelegd worden.

Voor onderzoeksinstanties en de wetenschap is een praktijknetwerk natuurlijk ook goud waard. Zij kunnen veel gerichter boeren bij hun onderzoeken betrekken, wat betere resultaten oplevert waar uiteindelijk iedereen van mee zal profiteren.’

Leendert Jan ziet ook vanuit het NAJK de meerwaarde van DPA. ‘Iedereen die een bedrijf over gaat nemen of net over heeft genomen heeft een plan hoe hij of zij het bedrijf of zichzelf de komende jaren verder wil ontwikkelen. En als jonge boer heb je meestal ook de tijd en ruimte om aan grote plannen te werken. Dan kan het heel fijn zijn als je je bij een netwerk aan kan sluiten waarin je kunt leren en wellicht de samenwerking kunt vinden om je plannen uit te voeren.’


Schakel tussen onderzoek en praktijk

‘Er wordt ontzettend veel relevant onderzoek gedaan in Nederland. En dankzij het programma ‘Onderzoek en Innovatie’ van de BO-Akkerbouw ook veel onderzoek dat goed aansluit bij de onderzoekswensen van de boeren. Als een onderzoek is afgerond dan ligt er vaak een dik onderzoeksrapport, maar kan het nog lang duren voordat de resultaten in de praktijk opgepakt worden.’

‘Ik hoop dat het DPA echt de schakel kan worden tussen onderzoek en praktijk, zodat interessante resultaten sneller en vaker toegepast gaan worden. Het DPA kan ervoor zorgen dat boeren binnen het netwerk waarvoor bepaalde resultaten interessant zouden kunnen zijn hier direct mee in aanraking komen, ondersteund worden bij de toepassing ervan en andere boeren direct mee kunnen kijken of mee kunnen doen’, aldus een enthousiaste Leendert Jan.


De toekomst van de akkerbouw

‘Ik verwacht dat het steeds lastiger zal worden om als bedrijf door schaalvergroting verder te ontwikkelen. Dat is aan de ene kant jammer, want schaalvergroting is vaak de meest eenvoudige en minst onzekere vorm van ontwikkeling. Aan de andere kant hoeft het boer zijn er niet minder leuk door te worden als het je op een andere manier lukt je bedrijf gezond te houden. Er zullen waarschijnlijk meer kansen komen te liggen in het onderscheidend zijn ten opzichte van produceren voor de bulk, waarbij transparantie en duurzaamheid erg belangrijk zullen zijn. Daarbij hoef je niet in je eentje onderscheidend te zijn. Vaak zal het juist meerwaarde hebben om daarin op te trekken met anderen. Een goed praktijknetwerk kan daarin van grote waarde zijn.’

Leendert Jan is ook bezorgd: ‘Ik vrees dat de toekomst van de akkerbouw in Nederland dankzij snel veranderende wet- en regelgeving nog een tijd vrij onzeker zal blijven. Het zal ook zeker niet altijd makkelijk zijn om een onderscheidende manier van boeren om te zetten in betere verdiensten. Maar als het wel mogelijk is om in de toekomst op een duurzame en sociale manier een akkerbouwbedrijf te hebben, dan heb ik er persoonlijk nog steeds veel zin in om boer te zijn en te blijven.’

Heb je vragen, of wil je graag eens van gedachten wisselen over gebieds- en participatieprocessen?

Neem contact op met Stimulander Linda Baarslag