Ontwikkelingen DPA

29 april 2022

De inhoud van de nieuwsbrieven van het Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw (DPA) is volledig toegespitst op kennisontwikkeling en -verspreiding binnen het praktijknetwerk. Wij merken dat DPA onder telers én onderzoekers steeds meer begint te leven en de nieuwsbrief goed gelezen wordt. Voor de komende periode willen we de samenwerking tussen DPA en de ondertekenaars van de intentieverklaring verder vormgeven.

Inhoud eerdere nieuwsbrieven

In de eerste nieuwsbrief van november 2021 is uitgebreid stilgestaan bij de enquête, interviews met akkerbouwers en de daarop volgende concept werkwijze. Tevens is door DAW de mogelijkheid geboden om met uw ondernemersgroep kosteloos op excursie te gaan naar de Boerderij van de Toekomst. Dit aanbod staat nog steeds. Deze nieuwsbrief leest u hier terug.

In februari was er veel aandacht voor de meerwaarde van DPA voor deelnemende akkerbouwers, maar ook de stand van zaken van DPA op dat moment. BO Akkerbouw deed een oproep voor akkerbouwers in de begeleidingscommissie De nieuwsbrief van februari leest u hier.

De inhoud van de DPA nieuwsbrieven zijn volledig toegespitst op kennisontwikkeling en -verspreiding binnen het netwerk. Zo komt in elke nieuwsbrief een ondernemersgroep aan het woord. Maar ook is er regelmatig een oproep aan akkerbouwers om mee te denken in onderzoek of beleid. Heeft u(w groep) interessante informatie voor andere ondernemersgroepen of deelnemers uit DPA? Laat het kenniscoördinator Linda Baarslag weten, dan bekijken we de mogelijkheden om dit verder te verspreiden.