Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw - DPA

Het DPA is een netwerk van en voor akkerbouwers, die met elkaar van gedachten wisselen en elkaar inspireren over zaken zoals duurzaam bodembeheer, precisielandbouw, weerbare teeltsystemen en biodiversiteit.

Het DPA valt onder BO Akkerbouw en richt zich op kennisontwikkeling en -verspreiding tussen akkerbouwers, maar ook naar betrokken partijen in de sector. Het doel van DPA is het stimuleren en faciliteren van kennisontwikkeling en -uitwisseling tussen akkerbouwers én partijen rondom de akkerbouwers. DPA heeft na uitgebreid onderzoek bestaande uit een enquête en interviews onder akkerbouwers een werkwijze opgesteld en geïntroduceerd. De concept werkwijze lees je hier.


Meerwaarde van het DPA voor (groepen van) akkerbouwers
Wat is de meerwaarde voor een ondernemer(sgroep) van aansluiting bij het Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw (DPA)?

  • Je bent onderdeel van een interessant netwerk van telers, waarbij ook veel contact is met relevante partijen rondom de akkerbouwers.
  • Je gaat samen met andere akkerbouwers op een praktische manier werken aan specifieke thema’s of doelen die relevant zijn voor jouw (unieke) bedrijf.
  • Je hebt meer toegang tot praktijkervaringen van andere telers en onderzoeken van onder andere BO-Akkerbouw. Deze kennis en ervaring kan vervolgens weer toegepast worden op je eigen bedrijf.
  • Je kunt deelnemen aan regio-overstijgende excursie(s) en/ of een landelijke inspiratiedag.
  • Je zit dicht bij het vuur wat betreft onderzoek en beleid.
    • Je kunt in een vroeg stadium betrokken worden bij relevante onderzoeken.
    • Het streven is om aan beleidsmakers te laten zien wat in de praktijk werkt en wat niet.
  • Je wordt als groep ontzorgd in administratieve en organisatorische zaken.


Nieuwsbrieven
Door middel van digitale nieuwsbrieven worden deelnemers 6 keer per jaar op de hoogte gebracht van ontwikkelingen in het DPA. Dit is toegespitst op de actualiteiten en activiteiten in het praktijknetwerk: waar zijn andere groepen mee bezig, openstaande subsidieregelingen, maar ook resultaten en ervaringen van (lopende) projecten bij telers uit het DPA.

Openstaande subsidies en regelingen
In de laatste nieuwsbrief zijn de meest actuele openstellingen van landelijke subsidieregelingen te vinden. Heeft u vragen over openstellingen van (andere of regionale) subsidies of regelingen, neem dan contact op met Linda Baarslag.


Contact

Heb je vragen, wil je meer weten over het DPA of wil je deelnemen? Neem contact op met kenniscoördinator Linda Baarslag:
E lbaarslag@stimuland.nl  |  M 06 – 82 16 14 93.

Dit netwerk valt onder BO Akkerbouw. Stimuland is door BO Akkerbouw gevraagd om de rol van het centraal loket op zich te nemen omdat BO Akkerbouw het belangrijk vindt dat ondernemersgroepen op een laagdrempelige wijze ondersteund kunnen worden. In de praktijk betekent dit, dat Stimuland voor de ondernemersgroepen het eerste aanspreekpunt is en hen waar nodig ondersteunt en informeert.