Onderzoek agrarische sector Steenwijkerland

20 mei 2020

Met een grootschalig onderzoek wil de gemeente Steenwijkerland in beeld krijgen wat er onder de landbouwers in het gebied leeft, welke vragen er zijn en wat er nodig is voor een gedragen plattelandsbeleid. Stimuland voert het onderzoek uit.

Wethouder Tiny Bijl van de gemeente Steenwijkerland geeft aan te willen inzetten op een sterke agrarische sector en een vitaal buitengebied. ‘Daar gaan we voor. Hoe we daarvoor kunnen zorgen, willen we dan ook aan de sector zelf vragen.’

Daarom zijn alle boeren in Steenwijkerland uitgenodigd om mee te doen aan het onderzoek. De enquête kan tot en met 1 juni 2020 ingevuld worden. De vragenlijst – gevolgd door keukentafelgesprekken – is bedoeld om inzicht te krijgen in alle ontwikkelingen en opgaven waarmee de agrarische sector te maken heeft de laatste jaren, zoals discussies over stikstof, het klimaatakkoord of het opwekken van energie en natuurontwikkeling ten koste van landbouwgrond.

Ook de huidige stand van zaken omtrent Covid-19 wordt meegenomen in het onderzoek. Wethouder Tiny Bijl: ‘Het is logisch dat we in deze tijd ook vragen wat de impact van de coronamaatregelen op de agrarische bedrijven is. Welke uitdagingen zijn er en hoe zien ze de ondersteuning van de overheid daarbij? Deze coronatijd gaat tenslotte aan niemand geruisloos voorbij.’

Wilt u meer informatie of meedoen aan het onderzoek ? Neem dan contact op met projectleider Mirjam ArendsE marends@stimuland.nl  |  M 06 – 13 48 84 72.