Nieuwe koers voor een duurzaam praktijknetwerk akkerbouw

03 december 2020

Er komt een nieuw duurzaam praktijknetwerk voor de Nederlandse akkerbouw. Stichting Stimuland zal deze nieuwe organisatie ondersteunen. Directeur Ingrid Jansen van Stimuland, vindt het belangrijk dat telers zelf de agenda gaan bepalen en dat de kennisuitwisseling tussen de groepen geoptimaliseerd wordt.

‘Vorig jaar is er een verkennend onderzoek uitgevoerd in opdracht van de minister van LNV om na te gaan hoe de inspanningen en ervaringen van voormalig Stichting Veldleeuwerik zo goed mogelijk kunnen worden benut naar de toekomst. Daaruit kwam naar voren dat er behoefte is aan netwerk van en voor akkerbouwers. Zodat ze hun kennis kunnen delen en samenwerken bij het ontwikkelen van innovaties en het invoeren daarvan op het boerenerf.’

Samen met de door LNV benoemde kwartiermaker Matthé Elema en BO Akkerbouw organiseert Stimuland op dinsdag 15 december 2020 een webinar voor akkerbouwers en geïnteresseerden om de nieuwe koers toe te lichten. Er is dan ook gelegenheid voor het stellen van vragen. Ingrid Jansen geeft aan vooral benieuwd te zijn hoe akkerbouwers erover denken.

Overbrugging ondernemersgroepen

Afgelopen mei is de toezegging gedaan voor een overbruggingsregeling voor de ondernemersgroepen van de voormalig Stichting Veldleeuwerik. Inmiddels hebben 14 ondernemersgroepen een aanvraag gedaan voor een financiële bijdrage ter ondersteuning van de activiteiten om de continuïteit van de groepen te waarborgen. Het is de inzet om het beschikbare budget volledig ten gunste van de groepen te laten komen.

Ondernemersgroepen, die hier nog gebruik van willen maken, kunnen zich melden bij Stimuland, voor 31 december 2020, via E: info@stimuland.nl of T: 06 13 48 85 79.

Meer weten?

Lees hier het uitgebreide voortgangsbericht. Wilt u voortaan de voortgangsberichten ontvangen? Stuur uw emailadres naar info@stimuland.nl dan nemen we u op in de verzendlijst.

Voor pers of overige vragen kunt u contact opnemen met Ingrid Jansen via E: ijansen@stimuland.nl of T: 06 – 46 60 35 92