Nieuwe inzichten in bewonersparticipatie

07 mei 2024

Stimulanders begeleiden veel (gebieds)processen, projecten en trajecten waar participatie een essentieel onderdeel van uit maakt. Daardoor hebben we al veel inzicht in wat er in de praktijk wel en niet werkt en weten we dat participatieprocessen om verschillende redenen complex zijn. In alle gevallen vraagt het om maatwerk. Om in aanvulling hierop nog meer inzichten en handvatten te krijgen met betrekking tot bewonersparticipatie, volgt Stimulander Linda Baarslag de leergang Adviseur Bewonersparticipatie. Ze is momenteel halverwege de leergang en deelt enthousiast haar ervaringen.

Dat participatie belangrijk is en dat het helpt om tot betere besluiten te komen die aansluiten op de wensen en behoeften van bewoners, wordt over het algemeen wel onderkend door zowel organisaties als beleidsmakers. ‘Maar in de dagelijkse praktijk merken we dat het best lastig wordt gevonden om inwoners daadwerkelijk mee te laten doen en denken. Daarnaast heb je steeds weer te maken met een grote diversiteit aan mensen, met een eigen sociale dynamiek in een buurt of een groep, soms met tegenstrijdige belangen of met onderling wantrouwen. In elk participatieproces is de dynamiek en zijn de omstandigheden dus anders. Met andere woorden: er is geen blauwdruk voor participatieprocessen, maar het is en blijft maatwerk’, deelt Linda gedreven haar ervaringen.

 

Nog effectieve opzetten van bewonersparticipatie

‘Om nog meer kennis en handvatten te krijgen om bewonersparticipatie nog beter en effectiever te kunnen opzetten, volg ik nu de leergang Adviseur Bewonersparticipatie die bestaat uit vier modules met in totaal 8 live dagen, verdeeld over een jaar.’ De leergang wordt gegeven door ervaren participatiespecialisten die bij diverse organisaties allerlei participatiewerkzaamheden hebben gedaan en nog steeds met de voeten in de klei staan. In de leergang komen veel verschillende aspecten van bewonersparticipatie aan bod. Denk hierbij aan onder andere de vakinhoudelijke kennis over participatie, de belangrijke competenties die je als adviseur bewonersparticipatie moet hebben, het kiezen van de juiste werkvorm en het effectief inzetten van diverse tools om daarmee uiteindelijk inwoners op een goede manier te betrekken bij maatschappelijke opgaven. ‘Ik ben nu op de helft van de leergang en het biedt al veel nieuwe en aanvullende inzichten. In combinatie met onze ervaring uit eerdere participatietrajecten helpt dit ons om voorafgaand aan een participatieproces nog beter de belangrijke kaders te stellen, rollen en verantwoordelijkheden met elkaar af te spreken en bewoners op een goede manier in plannen te betrekken.’

‘We zien en ervaren in projecten dat je écht meer kunt bereiken, als je inwoners op een goede manier in plannen betrekt.'

Delen van kennis en ervaring

‘Voorwaarde is wel dat de meerwaarde van participatie door iedereen wordt gezien en ook echt wordt gevoeld’, benadrukt Linda. ‘We zien en ervaren in projecten dat je écht meer kunt bereiken, als je inwoners op een goede manier in plannen betrekt. Als adviseur bewonersparticipatie kun je zowel met collega’s en partijen meedenken over de participatievorm en het -traject, als daadwerkelijk vormgeven aan de uitvoering van het participatieproces. Deze rollen kennen we als Stimuland al. Daarnaast zie ik voor ons ook een rol in het faciliteren van bijvoorbeeld gemeenten om onderling kennis en ervaring uit te wisselen. Lering trekken uit ervaringen van anderen is heel zinvol en voorkomt dat elke gemeente weer opnieuw het wiel uitvindt.’

 

Meer weten?

We werken in diverse projecten samen met bewoners en spreken tegelijkertijd de taal van beleids- en programmamakers. Onze kracht ligt in het creëren van vertrouwen en het verbinden van inwoners, boeren, organisaties en overheden vanuit een gelijkwaardige aanpak die aansluit bij de behoeften en belangen van de gemeenschap. Wil je daar meer over weten? Neem dan contact op met Linda via 06 82 16 14 93 of lbaarslag@stimuland.nl.

 

Wil je graag eens van gedachten wisselen over bewonersparticipatie?

Neem contact op met Stimulander Linda Baarslag