Nieuwe ambities vragen sterker team

29 oktober 2019

Onze nieuwe koers resulteert in nieuwe programma’s en ambities. Stimuland pakt een actiever rol, vanuit uiteenlopende functies, van projectmedewerker tot kwartiermaker. We hebben daarvoor in het afgelopen jaar ons team versterkt met vier nieuwe mensen.

Met de nieuwe koers richten we ons op de grote uitdagingen waar inwoners en ondernemers op het platteland voor staan. Dat zijn de ontwikkelingen op gebied van leefbaarheid, de transities in landbouw en energie, de gevolgen van het veranderende klimaat en de invoering van de nieuwe omgevingswet.

Stimuland pakt een actievere rol, met onderscheidende dienstverlening. We kunnen onze opdrachtgevers op veel verschillende manieren helpen. We verzorgen projectmanagement en beleidsondersteuning. We bieden adviseurs en ondernemerscoaches. We leveren ook interimmers en kwartiermakers.

Om die verscheidenheid waar te maken hebben we een veelzijdig team nodig. Dat hebben we in het afgelopen jaar versterkt met vier nieuwe collega’s. Riek van der Harst en Annemarie Dubbink zijn begin 2019 begonnen, in het najaar kwamen Birgit Albersen en Lilian van Uhm erbij.

Riek heeft veel ervaring op het terrein van Agro & Food. Ze brengt mensen met elkaar in verbinding, denkt nieuwe plannen uit en helpt zaken op gang. Sinds kort is zij ook plaatsvervangend directeur bij Stimuland.

Wat Annemarie drijft is de verbinding tussen beleid en initiatieven in de samenleving. Annemarie levert bestuursondersteuning aan de plattelandsjongeren in Overijssel en Gelderland. Ook is zij gebiedsmakelaar in de gemeente West-Betuwe.

Birgit werkte bij haar vorige werkgevers onder meer aan projecten met zonne-energie en datamanagement op agrarische bedrijven. Deze ervaring zet zij nu in als agro-energiecoach in de gemeente Hardenberg en adviseur Agro & Food bij het Ondernemershuis Vechtdal. Bij Stimuland gaat zij het thema klimaatadaptatie op de kaart zetten.

Lilian heeft als vrijwilliger gewerkt op een weeshuis en in sloppenwijken in Ghana en Oeganda. Na deze ervaring wist zij het zeker: ze wilde werk doen waarin zij mensen kan helpen. Dat gaat zij eerst doen als ondersteuner voor de plattelandsjongeren samen met Annemarie en Mirjam. Met als doel om straks door te groeien in de rol als erfcoach.

Beleid en praktijk verbinden
Onze huidige koers is deels een terugkeer naar de basis. Stimuland is ooit opgericht om beleid en de praktijk met elkaar te verbinden. Juist die brugfunctie is actueler dan ooit. Stimuland brengt partijen bij elkaar en zorgt dat zaken in beweging komen. Stimuland activeert.

Meer weten over de nieuwe koers of wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met Ingrid Jansen, directeur van Stimuland, via ijansen@stimuland.nl of 06 – 46 60 35 92.