Mirjam Arends van Stimuland gebiedsmakelaar West Betuwe

23 juni 2021

Gebiedsmakelaars zijn in West Betuwe het aanspreekpunt voor inwoners in de dorpen en stadjes van de gemeente. Sinds begin mei is Mirjam Arends van Stimuland weer aan de slag als gebiedsmakelaar van deze gemeente in de provincie Gelderland.

De gebiedsmakelaar weet wat er speelt in haar gebied en brengt mensen bij elkaar. Op deze manier vervult de gebiedsmakelaar een brugfunctie van overheid naar bewoners en terug. Om initiatieven van inwoners te ondersteunen heeft de gemeente een leefbaarheidsbudget.

Het communiceren over en uitreiken van dit budget, doen de gebiedsmakelaars. Op deze manier wil de gemeente haar inwoners stimuleren om aan de slag te gaan met hun eigen ideeën over leefbaarheid. ‘Dit jaar gaan we ook kernagenda’s ontwikkelen, zegt Mirjam.

‘De gemeente heeft als doel dat eind 2021 elk van haar kernen een eigen agenda heeft, waarin afspraken en plannen tussen inwoners, verenigingen en gemeente vastgelegd zijn. Deze kernagenda’s zijn een vervolgstap op het Bidbook West Betuwe, wat weer ontstaan is naar aanleiding van de fusie van de gemeente. De kernagenda’s zijn maatwerk, de inhoud is afhankelijk van dat wat er lokaal speelt.’

Stimuland is de specialist op het gebied van leefbaarheid in Nederland. Wilt u weten wat deze rol inhoudt of wat wij in deze voor u kunnen betekenen, neem dan contact op met onze gebiedsmakelaar Mirjam Arends via marends@stimuland.nl of 06 – 13 48 84 72.