Mirjam Arends tijdelijk aan de slag bij LTO Noord regio Oost

23 februari 2021

Van 1 februari tot 1 juli 2021 is Mirjam Arends aan de slag binnen het regioteam Oost van LTO Noord. Met deze inhuur door LTO Noord versterken we de samenwerking tussen belangenbehartiger LTO Noord en Stichting Stimuland.

‘Stimuland zet zich in voor een vitaal platteland in Noordoost-Nederland. Daarom komen we LTO Noord in ons werk geregeld tegen. Ook hebben we in het verleden met elkaar samengewerkt en bijvoorbeeld verkiezingsdebatten samen georganiseerd in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen in 2019,’ aldus Mirjam Arends. ‘We zijn verschillende type organisaties, maar kunnen elkaar heel goed aanvullen en versterken. Mijn rol in het beleidsteam van regio Oost van LTO Noord is daar een mooi voorbeeld van.’

Mirjam richt zich in haar opdracht voor LTO Noord regio Oost vooral op het ruimtegebruik in het buitengebied. In Oost-Nederland is sprake van een hoge druk op grond doordat van verschillende kanten claims worden gelegd op het landelijk gebied. Zo zullen naar verwachting de komende jaren tienduizenden woningen worden bijgebouwd, wordt voor de Regionale Energiestrategie (RES) gekeken naar wind- en zonne-energie op land en vraagt biodiversiteitsherstel de nodige ruimte. Ook een transitie naar een duurzamere landbouw vraagt om meer ruimte.

Interim-manager Frits Mandersloot van het regioteam Oost is blij met de samenwerking met Stimuland en de komst van Mirjam in het team. ‘Mirjam gaat in eerste instantie de beleidsadviseurs ondersteunen op het terrein van RES’sen en ruimtelijke ordening. Daarnaast ondersteunt Stimuland het GAJK en OAJK. Mirjam kan in deze periode ook haar bijdrage leveren aan het verstevigen van de samenwerking met de agrarische jongeren vanuit LTO Noord.’