Mirjam Arends nieuwe programmaregisseur GEA

23 november 2021

Per 1 november 2021 is Mirjam Arends de nieuwe programmaregisseur Landbouw & Grondgebruik voor het Gelders Energieakkoord (GEA). Mirjam zal in haar nieuwe rol als regisseur en netwerker aan de slag gaan.

‘Binnen het programma Landbouw & Grondgebruik ben ik het eerste aanspreekpunt’, geeft Mirjam aan. ‘De landbouwsector staat voor meerdere opgaven, waaronder verduurzaming. Binnen het GEA-programma Landbouw & Grondgebruik staat het klimaat centraal en streven we naar een integrale aanpak die de opgaven van de landbouw koppelt aan doelen uit onder meer het Klimaatakkoord.”

Juist die integrale aanpak spreekt Mirjam aan. ‘Ook waterbeheer en een goede economische positie voor de boer zijn belangrijke uitgangspunten. Er zijn drie sporen waar op ingezet wordt. Ten eerste de  vermindering van de CO2-uitstoot in de land- en tuinbouwsector door verlaging van het energieverbruik en verhoging van het aandeel duurzame energiebronnen. Daarnaast het terugdringen van vee gerelateerde broeikasgasemissies en tot slot het vastleggen van CO2 in de bodem en vegetatie.’

Mirjam zal in haar rol ook nieuwe initiatieven ontwikkelen en zorgen voor inrichting en instandhouding van het programma. Het Gelders Energie Akkoord is een samenwerkingsverband van bedrijven, gemeenten en maatschappelijke organisaties. Sinds 2015 werken ze samen om de Provincie Gelderland te verduurzamen.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over Landbouw & Grondgebruik binnen GEA dan kunt u contact opnemen met Mirjam Arends via de E: marends@stimuland.nl of M: 06 – 13 48 84 72.