Maak kennis met onze nieuwe collega Lotte Kist

22 augustus 2023

In het afgelopen half jaar werkten we al samen met Lotte Kist, omdat ze als stagiair voor ons onderzoek deed naar de realisatie van alternatieve woonvormen in het landelijk gebied. Lotte heeft haar bachelor Ruimtelijke planning en Landschapsarchitectuur gehaald aan de WUR. In vervolg hierop rondt ze nu haar master Ruimtelijke planning en Landschapsarchitectuur af, met als major Ruimtelijke planning. Daarnaast versterkt ze sinds 1 augustus 2023 ons team als junior projectmedewerker en daar zijn we blij mee.

Lotte zal onder andere aan de slag gaan voor VIPNL: het Veenweiden Innovatie Programma Nederland, waarvoor Stimulander Riek van der Harst proeftuintrekker voor de provincie Overijssel is. Daarnaast zal ze helpen bij de ondersteunende werkzaamheden voor de portefeuillehouder landelijk gebied van de K80. De combinatie afstuderen en werken is volgens Lotte ideaal. ‘Het is fijn dat ik mijn opgedane academische kennis hier direct kan combineren en uitbreiden met praktijkkennis en -ervaring. Dat is een mooie wisselwerking’, legt ze enthousiast uit.

Lotte groeide op in het Overijsselse Den Ham en woont op dit moment vanwege haar studie nog in Wageningen. ‘Mijn vader is loonwerker en zodoende kwam ik als kind veel op boerderijen en ik vond het fantastisch als ik met hem mee mocht op de trekker’, herinnert ze zich met een brede glimlach. ‘Ik heb veel affiniteit met het landelijk gebied en heb het ook bewust als onderwerp gekozen voor mijn afstudeeropdracht. Want in de toekomst gaat daar veel veranderen vanwege onder andere de landbouwtransitie en de klimaatopgaves die er liggen’, benadrukt ze.

Lotte is dan ook blij dat ze bij Stimuland kan blijven werken. ‘Er is toch niets leuker dan dat je vanuit je werk invloed kunt uitoefenen op het gebied waarin je bent opgegroeid en dat je waardeert’, verklaart ze enthousiast. ‘Verder heb ik tijdens mijn stage al gemerkt dat de Stimulanders erg gemotiveerd zijn om op een positieve manier hun steentje bij te dragen aan een toekomstbestendig platteland. Dat spreekt me enorm aan.’

Heb je vragen, of wil je graag eens van gedachten wisselen?

Neem contact op met Stimulander Lotte Kist