‘Landbouw en natuur zijn prima te verenigen’

04 mei 2021

Ingrid Jansen is de nieuwe voorzitter van de Agrarische Natuurvereniging Oost-Groningen (ANOG). De ANOG vormt de schakel tussen de provincie en grondeigenaren als het gaat om agrarisch natuur- en landschapsbeheer in
Oost-Groningen.

Samen met boeren proberen ze de natuur- en landschapswaarden in de Veenkoloniën, het Oldambt en Westerwolde te verbeteren. Ingrid vervult deze functie op persoonlijke titel, naast haar rol als directeur van Stichting Stimuland.

‘In mijn werk bij Stimuland ben ik in aanraking gekomen met het belangrijke werkveld van agrarische natuurcollectieven in Overijssel. Toen ik zag dat ze een voorzitter zochten bij de ANOG heb ik direct gereageerd omdat ik graag een bijdrage wil leveren om een brugfunctie te vervullen tussen landbouw en natuur,’ licht Ingrid haar motivatie toe.

‘Door samen met boeren nieuwe dingen uit te proberen bijvoorbeeld met meer verschillende gewassen telen, wordt in de praktijk ontdekt wat wel en niet werkt. Juist wanneer agrariërs zelf ontdekken wat werkt inspireren ze elkaar. Dat is beter dan ‘topdown’ bepalen hoe iets moet. Daarnaast spreekt de mentaliteit van het gebied me aan. De boeren zijn recht toe recht aan, afspraken worden nagekomen. Dat communiceert prettig’, sluit Ingrid af.

Een uitgebreid interview met Ingrid over haar nieuwe rol is eerder verschenen op RTV1: https://rtveen.nl/2021/03/19/brabander-en-ook-nog-vrouw/.