Landbouw en de energietransitie; een goede combinatie!

14 september 2021

De Drentse Energie Organisatie (DEO) heeft Stimuland benaderd om met de provincie en enkele Drentse gemeenten mee te denken over het thema ‘boerderijmolens’.

Uit onze eerdere onderzoeken naar de agrarische sector, onder andere in de gemeenten Hardenberg en Dalfsen, blijkt dat er bij boeren een duidelijke behoefte bestaat aan kleine windmolens op het eigen erf.
Deze molens maken het mogelijk dat agrarische bedrijven in de eigen energie voorzien. Maar hoe hoog mag zo’n molen zijn, waar mag hij staan en wat betekent dat voor het rendement? Het verschilt per gebied welke ruimtelijke regels en voorwaarden gemeenten en provincie hieraan verbinden. In Zuidwest- Drenthe staan lokale overheden momenteel voor deze puzzel.

Stimuland heeft, samen met andere partijen, een voorstel gedaan voor een werkproces. Insteek is het op elkaar afstemmen van de wensen in het veld en de mogelijkheden binnen ruimtelijke regelgeving. Centraal staat het gezamenlijke doel – wat alle partijen bindt is het streven naar duurzame energie, als vervanging van fossiele bronnen.

Op 17 augustus 2021 zijn provincie Drenthe, Drentse gemeenten, DEO, DLV, LTO-Noord regio Noord, Stimuland en windmolenfabrikanten op excursie geweest naar boerenerven in Overijssel en Drenthe waar al kleine windmolens operationeel zijn. Zo heeft iedereen een realistisch beeld gekregen van ‘de boerenmolen’. De volgende stap is het draaien van één of meer pilots in Zuidwest-Drenthe. Door hier samen van te leren vindt iedere gemeente uiteindelijk een passende manier om boerenmolens in het landschap ruimtelijk te faciliteren.

De rol van Stimuland zal, naast de procesbegeleiding, vooral gericht zijn op het in kaart brengen van de behoeften bij agrariërs in Zuidwest-Drenthe. Want goed beleid, daarvoor praat je niet óver, maar met de agrarisch ondernemers.

Voor meer informatie over energieneutrale agrarische erven kunt u contact opnemen met Irene van Oenen via de mail E ivanoenen@stimuland.nl of telefonisch M 06 – 83 52 20 21