Ingrid Jansen: ’tijd voor een nieuwe boerencultuur’

18 januari 2022

‘Minister na minister stelt dat de oplossingen voor de problemen moeten komen uit de markt en de sector. Al vijftien jaar zegt de overheid hetzelfde: boeren en de voedselketen eromheen moeten het zelf oplossen. In de Europese Unie is het geloof in de vrije markt dominant geworden, ten nadele van de Nederlandse boer.’

Dat schrijft Ingrid Jansen, directeur van Stimuland in de column voor Nieuwe Oogst waarin zij pleit voor een nieuwe boerencultuur: ‘Boeren zijn door het neoliberalisme in grote mate afhankelijk van geprivatiseerde adviesdiensten, verwerkende en toeleverende bedrijven en andere erfbetreders. Grotendeels heeft dit geleid tot advies op provisiebasis: verbonden aan de verkoop van producten of diensten. Nieuwe kennis stroomt hierdoor niet meer automatisch door naar de boerenpraktijk.’

Lees hier de volledige column van Ingrid Jansen.