Inez nieuwe initiatievencoach Noordwest-Overijssel

20 juni 2024

Inwoners hebben vaak de mooiste ideeën om hun buurt mooier, groener of leefbaarder te maken. Want zij weten zelf het beste hoe zij hun omgeving aantrekkelijk willen houden of maken. In de provincie Overijssel krijgen lokale initiatieven een duwtje in de rug van de initiatievencoaches. Zij helpen kosteloos met informatie, nuttige contacten en met het vinden van subsidies, fondsen en financiële steun. Deze initiatievencoaches werken verdeeld over vier regio’s in Overijssel en sinds kort is Stimulander Inez Satter initiatievencoach in de regio Noordwest Overijssel. Maak hier nader kennis met Inez en met het werk van de initiatievencoaches.

Waarom is het werk van de initiatievencoach belangrijk?

‘De kracht van het werk als initiatievencoach ligt denk ik in het feit dat je de ideeën en initiatieven van inwoners verder kunt helpen, zonder het van ze over te nemen. Er zijn best veel mogelijkheden, nuttige contacten, organisaties of fondsen beschikbaar, maar veel inwoners kennen deze niet of komen er op eigen houtje niet mee in contact. Naast het inzetten van je eigen kennis en ervaring kun je als initiatievencoach adviseren, handvatten bieden en waar nodig doorverwijzen of verbinden met de juiste partijen.’

Waar word jij als initiatievencoach blij van?

‘Het contact met de mensen en zien wat voor energie en passie ze hebben voor hun buurt of omgeving, dat vind ik het leukste van dit werk. Er zit zoveel kracht in initiatieven die van onderop ontstaan. Dan is het enorm jammer als dat doodbloedt omdat inwoners niet over de juiste kennis beschikken of de weg naar een juiste partij niet weten te vinden. Als initiatievencoach kan ik mensen heel concreet helpen en ze soms juist advies geven buiten hun vraag om zodat ze nog beter hun plannen kunnen uitwerken. En als dat dan uiteindelijk lukt, dan word ik daar heel blij van.’

'Er zit zoveel kracht in initiatieven die van onderop ontstaan. Dan is het enorm jammer als dat doodbloedt omdat inwoners niet over de juiste kennis beschikken of de weg naar een juiste partij niet weten te vinden.'

Heb je tips voor inwoners die ook met een initiatief aan de slag willen?

‘Denk voordat je een bepaald initiatief opstart goed na over wat jullie doel en jullie rol precies is. Wie doet wat en wie draagt welke verantwoordelijkheden? Waar ben je van en wat zijn je kerntaken? Als je dat vooraf goed scherp hebt met elkaar, dan weet je ook welke mensen en kwaliteiten je nodig hebt om je initiatief te laten slagen en heb je minder gedoe achteraf. Heb je bijvoorbeeld iemand nodig die creatief is, of juist meer een aanpakker? Kijk dan in je omgeving wie daarvoor geschikt zou kunnen zijn en benader hem of haar persoonlijk. Dat werkt beter dan in het algemeen om hulp vragen. Daarnaast helpen vooraf gestelde kaders ook om te voorkomen dat er gaandeweg veel tijd verloren gaat aan dingen die eigenlijk niet echt belangrijk zijn om je plan uit te voeren. Het is even een tijdsinvestering aan de voorkant, maar het betaalt zich heel snel terug.’

Wanneer is jouw doel bereikt als initiatievencoach?

‘Het gaat altijd om de mensen zelf en het verder brengen van hun ideeën. Maar om initiatieven goed te kunnen helpen, is het noodzakelijk om ook goed in het netwerk te zitten. Om te weten welke interessante organisaties, partijen en financiële mogelijkheden er zijn en om die, waar mogelijk, met elkaar te verbinden. Zodat de initiatiefnemers snel weten bij wie ze moeten zijn en niet van het kastje naar de muur worden gestuurd. Dat vind ik een mooie uitdaging als initiatievencoach!’

‘Heb jij een goed idee voor jouw dorp of buurt in Noordwest Overijssel, maar weet je niet goed hoe je dit aan moet pakken? Neem dan contact met mij op via 06 82 09 01 95 of isatter@stimuland.nl. Dan kijken we samen hoe we jouw idee verder kunnen helpen. Ik kom graag langs om kennis te maken!’

Kijk ook eens op het platform Samen voor Elkaar voor meer informatie en inspiratie om om jouw omgeving in Overijssel socialer, mooier, vitaler, duurzamer of inclusiever te maken.

Heb je een leuk idee waar je over in gesprek wilt?

Neem contact op met Stimulander Inez Satter